Lin Button: 'Het is fantastisch om naar God te luisteren!'

in Geloven

Lin Button gelooft dat God tot iedereen wil spreken. Niet alleen door de Bijbel, maar op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door visioenen, dromen, indrukken en beelden. Lin: “Toen ik ging geloven, dacht ik dat alle christenen op die bijzondere manier Gods stem zouden verstaan.”

Spirituele oren

Lin Button gelooft in elk geval dat Gods stem heel veelzijdig is. Zij is niet bang voor haar eigen interpretatie, maar benadrukt wel het belang alle indrukken en gedachten te toetsen aan de Bijbel. Ze stelt dat luisteren naar Zijn stem dé weg is naar innerlijke genezing. Lin: “Het is echt fantastisch om naar God te luisteren. Wat een rijkdom! Ik ben niet christelijk opgevoed en kwam pas in mijn tienerjaren tot geloof. Ik had toen nog nooit in de Bijbel gelezen. Ik las over Jezus, Die ons opriep om onze oren te openen. Ik begreep het niet direct, maar realiseerde me later dat Hij doelde op onze spirituele oren. Dus toen vroeg ik heel eenvoudig aan God: ‘Kunt U mijn oren en ogen openen, zodat ik kan horen en zien wat U allemaal doet?’ Dat was het eerste gebed dat ik ooit bad en ook meteen één van de belangrijkste. Kort daarop had ik een bijzondere ervaring met God, toen iemand anders voor me bad. Ik werd vrijgezet van de verslaving aan roken. Ik huilde, want ik merkte dat het echt werkte. Ik ervoer de kracht van God, want het lukte me om geen sigaret meer aan te raken! Weer iets later ging ik naar onze vaste koffiemorgen. Eén van de vrouwen kende ik niet zo goed. Toen ik haar zag, dacht ik: ‘Zij ziet er mooi uit, leuk pak!’ Meteen daarop volgde de gedachte: ‘Ik vraag me af hoe lang ze al depressief is?’ Ik dacht: ‘Hoe kom ik daar bij?’ Het bleek inderdaad dat ze diep in de put zat. Dat kon ik echt niet weten, het was Gods gedachte in mijn hoofd! Ik wist het zeker. Want als zoiets gebeurt, dan weet je gewoon dat het van God komt.”

Lin Button in het kort

Lin Button woont in Essex (Engeland) en is getrouwd met Ron. Ze heeft twee zoons en vier kleinkinderen. Al meer dan twintig jaar is Lin werkzaam in de bediening van genezend gebed. Ze heeft haar eigen counselingpraktijk opgezet en met haar Healing Prayer School organiseert ze gebedsconferenties. Lin maakt ook deel uit van het internationale team van Pastoral Care Ministries onder leiding van Leanne Payne.

Is het niet ‘gevaarlijk’ om eigen indrukken te interpreteren als Gods stem?
“Nee, ik ga er heel ontspannen mee om en toets alle indrukken aan Gods woord. Natuurlijk kunnen we zelf veel dingen fantaseren; we hebben een grote verbeeldingskracht. Maar voordat ik mijn gebed over die spirituele ogen en oren had gebeden, liep ik echt niet rond met zulk soort gedachten.
Ik schrok er trouwens ook helemaal niet van, dat God zo direct tot me sprak. Ik had immers besloten om een christen te zijn, zoals je ze in de Bijbel tegenkomt. Vurig biddend, begaan met elkaar en luisterend naar Gods stem. Ik had geen christelijke achtergrond, dus nam ik aan dat alle christenen zo waren.”

Welke rol speelt de Bijbel in deze vorm van gebed?
“De Bijbel is de absolute basis om naar God te luisteren. Je kunt niet luisteren naar Gods specifieke woorden, als je Zijn hele Woord niet kent. We kunnen Gods hart leren kennen door Zijn Woord en Zijn Zoon te bestuderen. Indrukken, beelden, visioenen kun je zo herkennen en toetsen aan de Bijbel. De grote vraag in dit alles is: ‘Willen we groeien?’ Veel mensen nemen genoegen met ‘Here, zegen dit eten, amen.’ Maar neem Jezus’ woorden serieus, en maak je gebed persoonlijker! Zet je naam voor Jezus’ opdrachten in de Bijbel. Dan zegt Hij: ‘Lin, volg Mij’. Dat zorgt ervoor dat de woorden diep in mijn hart worden geschreven. En dan komt God heel dichtbij en spreekt Hij tot me. In specifieke situaties, maar ook in het dagelijks leven. Een concrete bijbeltekst die me eraan herinnert om stil te worden voor God is: ‘Wees stil en weet dat ik je God ben’. Uit de Psalmen.”

Stil worden en luisteren naar Gods stem lijkt me geen natuurlijke neiging van mensen. Hoe hebt u geleerd om Zijn stem te verstaan?
“Het is ten eerste een proces. God laat steeds weer nieuwe dingen aan me zien, op ongeplande momenten en op verschillende manieren. Er is dus geen vaste formule voor het luisteren naar Zijn stem. Maar ik had wel behoefte om samen met anderen te gaan bidden. Dus startte ik een groep met toegewijde vrouwen. Wat we deden, was heel eenvoudig. We kwamen bij elkaar en werden stil voor God. We nodigden Hem uit om te komen. En tijdens het gebed kwamen onze diepste gevoelens uit ons hart bovendrijven. Na een jaar kenden we onszelf en elkaar wel heel erg goed. Maar we voelden ons nog steeds geliefd. Ook al kenden we alle troep van elkaar. En dat is precies wat de liefde van God doet. Het confronteert je, maar heelt je daarna en maakt je vrij. Na een jaar kwamen er twee nieuwe vrouwen bij de groep. Ik had de indruk dat één van die twee vrouwen misbruikt werd door haar man. Dus zei ik tegen haar: ‘Ik zie dat je angst hebt en gespannen bent.’ Ze ontkende het in alle toonaarden en gooide het gesprek over een andere boeg. Ik dacht: ‘Dan zal ik er wel naast zitten.’ Maar de volgende morgen belde ze me op en vroeg: ‘Je weet het, he?’ Ik zei: ‘Ja’. Ze heeft toen haar hart uitgestort en er was ruimte voor gebed en later vergeving. Je hebt elkaar dus nodig, ook in het luisteren naar God. Je houdt elkaar scherp en motiveert elkaar om Zijn stem te verstaan.”

‘Ik besloot een christen te zijn, zoals je ze in de Bijbel tegenkomt’

Kunt u iets vertellen over het onderwijs dat u geeft?
“Ik spreek op conferenties over de genezende werking van gebed. De basis hiervoor is luisteren naar God. Er zijn vervolgens vijf gebieden, die belangrijk zijn in de weg naar innerlijke genezing: ‘Zonden belijden, vergeving vragen, een bijbels beeld van God ontvangen, ‘besef van zijn’ creëren en zelfacceptatie’. Ik zie het als volgt voor me: Wij mensen zijn als een trein, en deze onderdelen zijn de verschillende stations die we passeren. De motor is luisteren naar God en op die manier belanden we vanzelf op al deze stations. “

U spreekt over een ‘besef van zijn’, dat klinkt wat vaag. Wat bedoelt u daar precies mee?
“Er is veel gebrokenheid bij mensen. De deelnemers aan deze conferenties merken dat ze genezing nodig hebben. Genezing op het punt van wie ze zijn. Er zijn veel valse stemmen in ons leven, die ons willen vertellen wie we zijn. Bijvoorbeeld de stem van je vader, die zegt: ‘Je bent niets waard’. Of de stem van klasgenootjes die je vroeger bestempelden als ‘dom’. Noem maar op. Op deze conferenties spreken we over identiteit, over wie we zijn door Jezus. We zijn allemaal prinsen en prinsessen. Dochters en zonen van de allerhoogste Koning. Maar dat moeten we wel eerst accepteren. De Heilige Geest moet komen en onze harten tot rust brengen. Zo worden we stabiel en creëert Gods Geest een diep bewustzijn in ons hart.”

Jullie bereiden je vast biddend en luisterend voor op de conferenties?
“Dat klopt! In de voorbereidingen voor de conferentie van afgelopen voorjaar in Nederland, hebben we heel duidelijk Gods stem verstaan. Het Nederlandse team had namelijk een indruk van een rivier met grote rotsblokken die het water blokkeerden. Dat wisten wij (het Engelse team) niet. Wij hadden ook een beeld van water, maar dan met ‘stepping stones’. De twee beelden of indrukken waren dus niet helemaal hetzelfde, maar samen liet het zien wat God wilde doen. Wij hebben God gevraagd waar de rotsblokken (blokkades) zaten, opdat die rotsblokken de ‘stepping stones’ zouden kunnen worden. We hebben dit beeld ook visueel gemaakt; bij het podium bevindt zich een stroompje water met daarin platte stenen.”

Vaak zijn wij te druk bezig om stil te kunnen worden...
“Ik denk inderdaad dat activiteiten ertoe kunnen leiden dat we vergeten wat onze ziel nodig heeft. Dat is vooral tijd van gebed. Door gebed weet je weer wie je bent. Ik zeg het altijd zo: ‘Als druk-zijn ons afhoudt van bidden, is het leeg activisme’.
Ik geloof ook niet in het super actief uitdragen van deze manier van bidden. En ik laat me ook niet ontmoedigen door een afwijzende houding. We bidden God simpelweg voor mensen met open ogen en oren. En ze worden op mijn weg geplaatst. Voor de conferenties voeren we dan ook helemaal geen grote P.R.-campagnes. Maar de mensen komen, omdat hun hart dorst naar meer van Gods aanwezigheid in hun leven. En mensen beïnvloeden mensen om hen heen. Zo zet Gods Geest ons in beweging. Maar dit is helemaal niet nieuw, het begon namelijk allemaal al toen met Pinksteren Gods Geest werd uitgestort!”

Luisteren

Kun je de stilte van de zee horen?
Luister.
Kun je de stilte van de wereld horen?
Luister.
De stilte van wegdrijvende wolken,
De bloemen die opengaan.
Luister. Luister.

Kun je de stilte van Mijn
Tegenwoordigheid horen?
Luister.
Ken je de stilte van Mijn komst?
Luister.
Ken je het fluisteren in je oor?
Mijn liefde voor jou.
Luister, Mijn geliefde.
Luister,
Mijn geliefde.

Kun je Mijn stilte diep in je
binnenste voelen? Luister.
Ken je het kalmeren door Mijn Geest?
Luister.
Ontvang Mijn stilte, ken Mijn stem.
Omarm Mijn Geest.
Luister, ontvang, luister.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons