Terreur op de Filippijnen

in Geloven

De Filippijnen zijn de laatste tijd nogal eens in het nieuws vanwege de Al-Qaeda-strijders die er slag leveren met regeringstroepen en Amerikaanse mariniers. De Engelse zendeling John Jupe was enkele weken op de Filippijnen om te onderzoeken hoe groot de dreiging van die strijders is. Ook vertelt hij over de situatie van de christenen op de Filippijnen.

John Jupe kent de situatie in Azië goed, omdat hij elk jaar een aantal Azië-reizen maakt voor de zendingsorganisatie Servants.

Wat was het doel van je reis naar de Filippijnen?
„Er waren twee redenen waarom we deze reis ondernamen: enerzijds een Duitse zendeling bezoeken in Manilla, daarnaast hebben we een rondreis gemaakt om gemeenteleiders op verschillende plaatsen toe te rusten in hun bediening.“

De nieuwsberichten die we hier krijgen over de Filippijnen geven de indruk dat het land overspoeld wordt door moslimrebellen. Is dat waar?
„Het moslimprobleem situeert zich vooral op en rond de zuidelijke eilanden. De strijd die er gaande is, draait voornamelijk om geld én om land dat eigendom was van moslims, maar ingepikt is door corrupte overheidsinstanties. Een ander groot probleem voor hen is de groei van het christelijk geloof in hun land. Veel moslims bekeren zich tot het christelijk geloof. Dat zet kwaad bloed bij de anderen. Volgens de moslimwetgeving is het veranderen van godsdienst niet toegestaan.“

Is de Sjaria (moslimwet) dan van kracht op deze zuidelijke eilanden?
„Nee. De Filippijnse wetgeving geldt voor het hele land. Maar de meeste moslims bevinden zich in het zuiden van het land, vaak op afgelegen eilandjes. De regering heeft hier weinig vat op. De corruptie tiert er welig. Je kunt je er bijna alles permitteren als je maar betaalt.“

Het is dus niet aan te raden om het land te bezoeken?
„In Europa denken de meeste mensen dat de Filippijnen gevaarlijk zijn. In werkelijkheid kun je rustig stellen dat de hoofdstad Manilla en de noordelijke eilanden, alsmede het merendeel van de andere eilanden veilig zijn. Daar kun je rustig rondreizen en tussen de eilanden pendelen en er het Evangelie prediken. De overgrote meerderheid van de bevolking (circa 90%) is bovendien al christelijk. De meesten onder hen zijn echter naam-christen. Tussen de 10 en 15% van de Filippijnen is echt praktiserend christen. De moslimgemeenschap bestaat uit een kleine minderheid.“

Dan maakt die kleine minderheid wel veel lawaai. We worden in Europa overstelpt met nieuws over moslimterreur in het land.
„Inderdaad. De beste manier om in het nieuws te komen, is door het ontvoeren van westerlingen. Bij voorkeur Amerikanen. Ze weten dat de ambassades van westerlingen hier veel aandacht aan schenken. Meestal wordt losgeld gevraagd in ruil voor de vrijlating van de gijzelaars. Het terrorisme op de Filippijnen is in de eerste plaats een manier om geld te verdienen. En op de tweede plaats komt er publiciteit voor de moslimzaak, wat mooi meegenomen is.“

Hoe reageren christenen daar op de acties van moslims?
„Voor velen van hen is het een ver-van-mijn-bed-show. De schermutselingen met moslims vinden vaak honderden tot duizenden kilometers verderop plaats. De Filippijnen zijn erg uitgestrekt. Je zou kunnen stellen dat Jan Modaal in de hoofdstad er evenveel last van heeft als een Engelsman die in Londen woont, last heeft van de strijd in Noord-Ierland. In de landen er omheen is de situatie veel ernstiger. In India en Indonesië worden christenen heel vaak op grote schaal belaagd en vervolgd door tegenstanders en zelfs door de overheid. Terwijl op de Filippijnen godsdienstvrijheid heerst en niemand echt wordt lastig gevallen, met uitzondering van die paar zuidelijke eilanden.“

Hoe komt het dat er zo’n grote tegenstelling is met de buurlanden, die wél overwegend moslimlanden zijn?
„Dit komt ook weer grotendeels dankzij de Amerikanen. Door de godsdienstvrijheid kwamen in de loop der tijd Amerikaanse zendelingen naar de eilandengroep. Ook de economie is vaak nauw verbonden met westerse bedrijven en regeringen. Voeg daarbij een aangenaam werkklimaat - Filippijnen zijn heel open en hartelijke mensen - en je krijgt een explosie van het christendom.“

Het lijkt wel een modelstaat…
„Er zijn wel degelijk problemen hoor. Afgezien van de lokale problematiek met de moslims, kun je gerust stellen dat de eigenlijke moeilijkheden armoede en de seksindustrie zijn. Terwijl porno officieel verboden is, kom je op straat om de haverklap stalletjes tegen waar erotische video’s en cd-rom’s te koop worden aangeboden. Het aangename weer zorgt er nog voor dat het in sommige regio’s krioelt van de sekstoeristen. De regering treedt hier bijna niet tegen op.

Wat de armoede betreft, er zijn verrassend veel rijken op de Filippijnen. Zo’n 10% van de bevolking leeft in weelde. Er is echter slechts een kleine middenklasse en het merendeel leeft met grote tekorten. Velen onder hen zijn eilandbewoners, die van de afgelegen eilanden naar de hoofdstad afzakken in de hoop werk te vinden en een beter leven op te kunnen bouwen. Meestal belanden ze in de sloppenwijken en komen er niet meer vandaan. Verbazend is het hoe weinig contact er is tussen arm en rijk. De gegoede burgers wonen in bewaakte en afgesloten zones. Ze komen vrijwel nooit in aanraking met armen, terwijl die soms vlakbij leven en wonen.“

Is het een economisch tactische zet van de Filippijnse overheid dat er momenteel Amerikaanse mariniers meevechten met het Filippijnse leger tegen Al-Qaeda-rebellen?
„De regering in Manilla is eigenlijk blij met de spontane Amerikaanse hulp. Ze willen het probleem wel oplossen, maar doordat er ontzettend veel corruptie is in het leger worden de militairen, die naar de regio waar onlusten uitbreken gezonden worden, vaak omgekocht door de rebellen en gebeurt er uiteindelijk niets. Verschillende keren reeds omsingelden regeringstroepen rebellen op een of ander eiland. En telkens konden ze geen kant meer op. Toch slaagden die rebellen er steeds opnieuw in om zogenaamd ongezien weg te komen met manschappen, gijzelaars en tonnen materieel. Op de Amerikanen blijkt omkoping geen vat te hebben. Die soldaten komen om op Al-Qaeda-terroristen te jagen, met 11 september in het achterhoofd.“

Je kunt de Filippijnen dan toch niet het ideale toevluchtsoord noemen voor Al-Qaeda-leden?
„Er zal wel een aantal medestanders zitten van Al-Qaeda. Het leeuwendeel van de rebellen in het gebied maakt echter handig gebruik van de naam. Het doel is weer hetzelfde: propaganda voor de doelstellingen van de plaatselijke moslims en het vullen van hun persoonlijke portemonnee. Ze vechten dus voornamelijk hun eigen oorlogje uit. De media is echter steeds massaal op de onlusten op de Filippijnen gesprongen en de rebellenleiders maken hier handig misbruik van.“


Tekst: G.B.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons