Plek van aanbidding op de Amsterdamse VU

in Geloven

Wie in het gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam de bordjes ‘kerkzaal’ volgt, komt uit op de 16e verdieping. Op de gang is het gezang al te horen. Even later wordt het stil. Een klein groepje staat hand in hand in een kring en bidt tot God. Deze aanbiddingsplaats is een ware verademing in de benauwende drukte van de universiteit.

Psychologiedocent Peter Roelofsma is gelovig opgevoed, maar het geloof zei hem weinig. „Ik ging nog wel naar de kerk, maar in mijn hart leefde het niet.“ Toen hij voor een studieonderzoek in Engeland was, voelde hij op een zondag dat hij een keuze moest maken. „Of met mijn collega’s mee naar de pub, of naar de kerk.“ Hij koos voor de kerk. Tijdens de dienst werd hij zo gegrepen dat hij ineens zijn hele leven voor zich zag zoals God het zag. „Ik zag mijn eigen zonden, maar tegelijk ook Jezus, Die de zonden kon vergeven.“ Na een tijdje weer in Nederland te zijn geweest, keerde hij met zijn vrouw terug naar Engeland, nu voor een jaar. Hij zag van dichtbij hoe studenten op de universiteit bij elkaar kwamen om aan hun geloof te bouwen. In die tijd kreeg hij een visioen waarin hij het dak van de VU vol zag met praisende jongeren. „Ik hoorde een stem die zei: ‘Ga terug’. Ik ben toen terug gegaan en begonnen met het organiseren van praise- en worshipbijeenkomsten.“

Open-airbijeenkomsten
Peter begon samen met zijn vrouw met gebed en zang. Langzamerhand groeide het uit tot wat het nu is: een bijeenkomst waar wekelijks gemiddeld vijftien tot twintig studenten samen zijn om met elkaar God te loven, te aanbidden en naar Zijn Woord te horen. Gebed, broederschap, discipelschap en aanbidding staan centraal. Bovendien zijn er ook speciale gebeds- en bijbelstudiegroepen en worden er in samenwerking met een aantal lokale kerken Alphacursussen aangeboden voor studenten die meer willen weten over het christelijk geloof. Zo nu en dan worden er op het dak van de universiteit, of buiten voor de ingang de zogenaamde open-airbijeenkomsten gehouden. Zo willen ze ook op de campus een getuigenis van Jezus Christus zijn.

Wonder
Peter, die de preken houdt en de zang begeleidt op zijn gitaar, ziet deze vooruitgang als een groot wonder. „En dat terwijl ik weinig tijd heb voor de voorbereiding en geen geld heb om het groots op te zetten. Ik ben wel van plan om het nog beter te organiseren. Ik wil er meer bekendheid aan geven door middel van posters en aankondigingen in het universiteitsblad. Nu gaat het nog veel via via. Het moeten geen christenen-voor- christenen-bijeenkomsten worden, want dat schrikt alleen maar af. Het moeten open samenkomsten zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Ik hoop ook dat er dan meer docenten op af komen. Nu komen er een paar docenten - de rector magnificus is een paar keer geweest - maar ik hoop dat er nog meer komen. Want ik zie levens van mensen veranderen. Mensen leren God kennen en dat verandert je volkomen. Ook buitenlandse studenten ervaren de bijeenkomsten als een bemoediging voor hun geloof.“

Missie
Peter gelooft dat christenstudenten een missie hebben voor de samenleving en ziet de bijeenkomsten dan ook als een essentieel onderdeel van het studentenleven. „Ik heb zelf aan den lijve ondervonden hoe je geloof naar de achtergrond gedrukt kan worden als je gaat studeren. En juist daarom vind ik het zo belangrijk dat dergelijke bijeenkomsten bestaan.
Het leuke van deze bijeenkomsten is dat er het hele jaar door, maar vooral aan het begin van een nieuw collegejaar, weer nieuwe mensen bij komen. Er zijn hier wel 25 verschillende nationaliteiten op de universiteit, dus dat is een groot potentieel. En ik merk dat mensen open staan voor Jezus en het Evangelie. Als ik tijdens colleges opeens over Jezus begin, merk je in eerste instantie dat er een schok door de collegezaal gaat: Iemand die het over God heeft! Maar het mooie is dat ik toch iets over God en Zijn werk kwijt kan.“

Broederschap
Esther (19) is eerstejaars student en heeft via via gehoord van deze bijeenkomst. „Hoewel ik ook op een studentenvereniging zit waar we onder andere bijbelstudies houden, is het goed om zo met elkaar God te zoeken en te aanbidden.“ Ze vindt het jammer dat ze er niet elke week bij kan zijn. „De bijeenkomst duurt van half een tot half twee en soms heb ik dan colleges.“

Na de bijeenkomst blijven de meeste studenten nog even hangen. Een enkeling moet weg om colleges te volgen. Degenen die blijven, eten een hapje mee aan de lange gedekte tafel. „Dit hoort er ook bij,“ merkt Peter op. „Dat is een stukje broederschap, dat mensen elkaar ook langs deze weg ontmoeten en kunnen praten.“

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons