Naastenliefde strijdt met verzakelijking

in Geloven

Het zien van ‘naasten’ in je omgeving is steeds lastiger. Vooral in deze tijd. ‘De maatschappij verhardt’, is de conclusie uit recent onderzoek van het Leger des Heils. Steeds meer mensen worden buiten de samenleving gesloten.

Drugsverslaafden, criminelen, daklozen en psychiatrische patiënten kunnen of willen niet meer deelnemen aan de maatschappij. Ze hangen aan de rand en vallen één voor één naar beneden. Niet iedereen vindt het vanzelfsprekend dat deze probleemgroepen maatschappelijke hulp krijgen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De achterkant van de welvaart’, dat gehouden is in opdracht van het Leger des Heils.

Vooral daklozen en mensen met financiële problemen moeten het ontgelden. Zesentachtig procent van de ondervraagden maakt zich hier geen zorgen om. "De samenleving verzakelijkt,“ concludeert luitenant-kolonel Ine Voorham, directeur van het Leger des Heils.
De samenleving omvat ook kerken en christenen. Zij dragen dus ook verantwoording voor het verzakelijken van de samenleving. Ine Voorham: "Volgens mij zijn kerken een onderdeel van de lappendeken die de samenleving is. Er zijn politieke partijen, verenigingen, vakbonden, grote organisaties en ook kerkgenootschappen. Het is niet zo dat alleen christenen verantwoording dragen. Maar evenmin is het zo dat zij geen invloed op de situatie hebben.“

In verleiding
Hoe kan het dat kerken en christenen, met hun nadruk op ‘naastenliefde’, ook meegaan met die verzakelijking?
"Ik vind het heel moeilijk om te veralgemeniseren. Niet alleen voor christenen, maar voor alle Nederlanders. Door de geschiedenis heen is het christendom en zijn de christenen altijd een onderdeel geweest van onze samenleving. Het intrigeert mij dat de Bijbel zegt dat je niet ván de wereld bent, maar wel ín de wereld. Ergens moeten die twee elkaar ontmoeten. Als het goed is, doet je geloof iets met je omgeving en je omgeving iets met jou. In deze samenleving kom je makkelijk in verleiding. Waar zit voor de christenen de grootste kracht? En door welke kracht laat je jezelf leiden?“

Christenen kunnen natuurlijk ook verleid worden om niet in de wereld te staan. "Het besef dat je een onderdeel bent van de samenleving is belangrijk,“ aldus Ine Voorham. "Net als je naaste liefhebben als jezelf. Voor sommigen is dat een ingewikkelde opdracht. Als je niet met jezelf in balans bent en je Gods liefde geen plek kunt geven in je leven, is het moeilijk om ook nog eens een boodschap aan anderen te hebben. Niet alleen dé Boodschap maar ook één boodschap. Mensen met problemen moeten een kans krijgen. Zij die iets fout hebben gedaan, moeten ruimte krijgen om berouw te tonen. En dan ligt daarachter een nieuwe kans. Zeven maal zeventig maal.“

Hoe ziet u dat voor u? Mensen zijn druk en er is geen tijd voor omkijken naar anderen. De samenleving verzakelijkt.
"Ik heb wel eens gelezen: Er is er maar Een Die tijd heeft en dat is God. De tijd is ook van God. Hij is het begin, het heden en Hij zal uiteindelijk het einde zijn. Een dag is als duizend jaar, en omgekeerd. Wij maken bepaalde dingen in deze westerse samenleving heel belangrijk. Een goede baan, een leuk gezin, ontplooiingskansen, succes, carrière. Ik wil niet zeggen dat die dingen niet belangrijk zijn. Maar wat leveren ze op? Word je daar gelukkig van? Volgens mij is geluk ‘tot je recht komen’. Dat houdt in dat je al die elementen die je van God hebt gekregen een plekje geeft. Je hebt maar één leven op aarde. Waar besteed je dat aan?"

Leven verlengen
Luitenant-kolonel Ine Voorham heeft het voorrecht gehad om verschillende beroepen te leren en die studies ook met goed gevolg te kunnen afsluiten. Als medisch analiste in een academisch ziekenhuis, hield zij zich bezig met het zoeken naar oplossingen voor levensbedreigende ziekten voor pasgeborenen. "Dat vond ik heel leuk werk, tot ik ontdekte dat ik niet het aardse leven van mensen wilde verlengen, dus in medisch opzicht, maar het Leven met een hoofdletter. God maakte mij kenbaar dat mijn leven daarvoor bedoeld is. Daarom stelde ik mij beschikbaar voor de officiersfunctie van het Leger des Heils en volgde een interne opleiding. Vervolgens werd ik voorganger bij het Leger."

U werkt nu bijna 32 jaar voor het ‘Leger’. Bent u de problemen in de samenleving nooit eens zat?
"Ik heb de mooiste baan van de wereld. Het daagt mij uit om bij te dragen aan het geluk van anderen. Als ik de Bijbel lees, zie ik dat God het leven bedoeld heeft om van te genieten. En dan vind ik het buitengewoon triest dat mensen door hun opvoeding, persoonlijkheid of ziekte, naar de buitenkant van de maatschappij worden geschoven. Ik vind het onacceptabel dat anderen in de samenleving, doordat ze het meer getroffen hebben, omdat ze slimmer zijn of handiger, kunnen zeggen: ‘Jij mag niet meedoen’. Dat vind ik onacceptabel. Ik wil zowel de mensen die zulk gedrag vertonen helpen, als de mensen die erbuiten vallen."

Hoe kunnen christenen daarbij helpen?
"Ik zou willen dat christenen wat meer aan hun omgeving laten zien dat ze gelukkig zijn. Je moet dat wel zijn als je belijdt dat je Jezus Christus kent. Laat die rijkdom meer zien! Je hoeft niet zingend over straat te gaan. Maar iedereen kan het uitstralen op zijn eigen manier. Net als kerken het op verschillende manieren uitdragen. Dat vind ik heel verrijkend. Alleen zitten er wel twee kanten aan de medaille. Je moet je niet gedragen als onaantastbaar. Dat jij beter bent dan een ander. Ik voel me niets beter dan wie ook. Maar ik weet wel dat ik de liefde van God dagelijks mag ervaren en zichtbaar mag maken in mijn privé-leven en op het werk."

Heeft u hoop voor de toekomst?
"Het is niet zo dat ik geen moeilijkheden zie, maar de meest basale gedachte is die van veel vertrouwen. De politiek reageert over het algemeen positief op de conclusies uit het onderzoek. Het valt wel op dat sommige politici de cijfers anders interpreteren dan ik. Als ik zeg dat tien procent (1,6 miljoen mensen) van de samenleving aangeeft dat ze zich buitengesloten voelt, dan relativeren zij: Negentig procent heeft er geen last van. Dat is een politiek antwoord. In mijn optiek is 1,6 miljoen mensen, 1,6 miljoen keer ellende en verdriet. En dat is veel te veel. Toch geloof ik in de goedheid van mensen. Het kan anders in de wereld. Perfect zal het nooit worden. Niet in deze wereld."

Het Leger in Actie

Het Leger des Heils is vanaf oktober 2001 gestart met de actie ‘Wij geloven’. Via opvallende advertenties in tijdschriften, met het rode Leger des Heilsschild prominent op de pagina, stelt het Leger vragen aan de samenleving over werk, de kerk, en de arbeidscommunicatie. ‘Geloof jij dat je leven zinvol is?’, ‘Geloof jij dat je leuk werk hebt?’, ‘Geloof jij in geld?’ Het doel van de actie is een spiegel voorhouden aan de maatschappij en in gesprek komen.

Tekst: Maartje Steenkamp

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons