In Saoedi-Arabië worden christenen onthoofd

in Christelijk Nieuws

Wereldwijd lijden meer dan 200 miljoen christenen aan vervolging en discriminatie vanwege hun geloof. En dat aantal neemt toe; neemt zelfs dramatische vormen aan. Waarom worden christenen vervolgd en vooral: waar? Open Doors heeft alles in kaart gebracht.

Ambon, een paar jaar geleden. Honderd Indonesische christenen worden bij elkaar gedreven door fanatieke moslims uit het dorp. Onder hen is Marlan, een negenjarige jongen. Hij ziet dat zijn oudere broer Roy eruit wordt gepikt voor ondervraging. "Wie ben jij?“ vraagt een boze dorpeling. "Ik ben een soldaat van Christus,“ zegt Roy, nauwelijks in staat zijn angst te verbergen. De dorpsbewoner hakt met een kapmes in op Roys linker arm en vraagt opnieuw: "Wie ben jij?“ „Ik ben een soldaat van Christus,“ antwoordt Roy. De moslim hakt op Roys rechter arm en schreeuwt: "Allahu Akbar!“ "Jezus Christus is de enige Heer,“ zegt Roy, vlak voordat hij de doodsteek in zijn maag krijgt. "Ik ben een soldaat van Christus,“ fluistert Roy nog met zijn laatste adem. Hij wordt onthoofd en zijn lichaam wordt in een greppel gegooid. Zijn broertje Marlan vlucht de bossen in.

Wat heeft het voor zin?
Christenvervolging is niet gestopt met de dood van de apostelen. Het heeft zich de eeuwen door voortgezet en groeit de laatste decennia dramatisch. De vraag is, wat het — vanuit het oogpunt van de vervolgers — voor zin heeft om christenen te vervolgen. Ze vormen geen gevaar voor anderen en het zijn in het algemeen goede burgers die hun plichten nakomen. Volgens Jenö Sebök van Open Doors zit daar niets anders achter dan de duivel. "Ik kan het niet anders verklaren. Net als die acht christelijke hulpverleners in Afghanistan die door een wonder van God gered zijn. Zij deden alleen maar goed werk door hulp te verlenen. Ze hebben niet eens het Evangelie gepredikt, alleen als er naar gevraagd werd. We gaven menselijkerwijs heel weinig voor hun leven. Er verandert nu wel het een en ander in Afghanistan, maar het blijft een land waar christenen zwaar vervolgd worden.“

Communisme
Bij Open Doors hangt in het kantoor van Jenö Sebök een wereldkaart waarop de landen zijn ingekleurd waar christenen vervolgd worden. Met Sebök lopen we enkele landen langs.
"Eerst moet je kijken naar de bron van de vervolging. Dat is in toenemende mate de islam, dat zijn de totalitaire regimes en is nog steeds het communisme. In Zuidoost-Azië — China, Vietnam, Noord-Korea — hebben de machthebbers het communisme nodig om in het zadel te blijven.
Het atheïsme van de communistische ideologie is tegelijk haar zwakte. Want het communisme beheerst niet het geweten van de mensen. In de islam is het geweten van de mensen aangetast. Ze denken dat ze god behagen als ze een afvallige moslim een mes tussen zijn ribben steken. Dat had je niet onder het communisme.“

In het geheim
"Over Noord-Korea weten we de laatste jaren steeds meer. We hebben contacten met mensen binnen Noord-Korea, waardoor we een goede rapportage hebben. Ik denk dat Noord-Korea op de nieuwe ranglijst van landen met christenvervolging misschien wel op de derde plaats komt. We weten nu ook dat er veel meer christenen wonen dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.“
Maar Noord-Korea is een land waar je niet in komt en waar zeker niets naar buiten komt. Sebök: "Er zijn Koreaanse christenen die gevlucht zijn naar Mantsjoerije in China, waar etnische Koreanen wonen. Er zijn erbij die, met gevaar voor eigen leven, zelfs terugkeren naar Noord-Korea met bijbels. Een heel gevaarlijke tocht. Als ze dan gepakt worden, betekent dat zeker hun dood. Maar ze willen hun eigen volk de hoop en troost die het Evangelie biedt, niet onthouden en daar hebben ze hun leven voor over. Met zulke mensen staan we in contact en van hen weten we dat er een levende kerk is in Noord-Korea. Ze komen in kleine groepjes in het geheim bij elkaar, met twee of drie tegelijk.“

Infiltranten
Saoedi-Arabië staat bovenaan de ranglijst van christenvervolging. Een groot land waar Amerika veel strategische belangen heeft. Jenö Sebök heeft er twee jaar gewoond en kent het land van binnenuit. "Er wonen officieel geen Saoedische christenen. Het was al een oud ideaal van Mohammed dat er in het Saoedische schiereiland geen andere godsdiensten werden toegelaten dan de islam en dat hebben zijn opvolgers, zeker de huidige regering, heel goed nagestreefd. Een Saoediër die christen wordt, wordt onthoofd. Er worden nog steeds christenen vanwege hun geloof onthoofd. De christenen die er nog zijn, zijn gastarbeiders, buitenlanders. Toen ik daar woonde, gingen wij stiekem naar de kerk. Een Nederlandse dominee ging dan de kampen langs waar gastarbeiders van Nederlandse bouwmaatschappijen werkten en hij vroeg of er mensen waren die belangstelling hadden voor een kerkdienst. Dat werd gedoogd. Tegenwoordig wordt er door de godsdienstpolitie jacht gemaakt op christenen die een samenkomst houden. Men probeert via infiltranten erachter te komen of ergens een huisgemeente is. Op dit moment zitten er twaalf mensen in de gevangenis om de simpele reden dat ze actief waren in een huisgemeente. De helft van hen is inmiddels het land uit gezet, de anderen zullen binnenkort volgen.“

Anarchie
"In Zuid-Mexico is een opleving van het oude heidendom,“ vertelt Sebök. "Er is sinds de jaren vijftig veel zending bedreven door zendelingen uit Noord-Amerika, wat heeft geleid tot een opwekking. Er zijn honderdduizenden indianen protestants geworden. Die worden dan uit de gemeenschap gestoten en vervolgd. Zo zijn er 36.000 verdreven. Dat gebeurt nog steeds. De regering wil dat wel aanpakken, maar heeft er moeite mee.
Toeristen horen daar niets over. Wij organiseren ook reizen, maar dan juist om christenen op te zoeken. Die worden daar ontzettend door bemoedigd. De vervolging in Zuid-Mexico is dus niet door de overheid, maar vanuit de cultuur zelf.“
In Colombia is het volgens Sebök de anarchie die daar heerst. "Er zijn diverse rebellenbewegingen die bepaalde gebieden beheersen. Grootgrondbezitters hebben hun eigen legertjes. Er heerst pure anarchie en corruptie. De kerk die daar niet aan mee wil doen, zit tussen de vuren. Een predikant die daartegen preekt, loopt kans vermoord te worden. Er worden veel predikanten en andere christenen die hun mond opendoen, vermoord.“

Te vuur en te zwaard
De gevangen en gemartelde baptistenvoorganger Sjagildy Atakov in Turkmenistan werd eind vorige jaar plotseling vrijgelaten op het gebed, door diverse acties vanuit het buitenland en de bemiddeling van de OVSO. Sebök: "In Turkmenistan worden alleen de Russisch-orthodoxen en de soennieten gedoogd. Alle andere godsdiensten worden te vuur en te zwaard bestreden. Toen het land zich in 1991 losmaakte van de Sovjet-Unie, was er een ongekende godsdienstvrijheid. Dat heeft een paar jaar geduurd. Na 1995 begon de propaganda over ‘enge sekten’. In 1996 moest men zich laten registreren. De eisen werden zo hoog gesteld, dat alle plaatselijke gemeenten illegaal werden verklaard. Het is hier niet het communisme, ook niet de islam, het is de persoonscultus van president Niazov, die van zichzelf een soort godheid heeft gemaakt, net als Kim Yong Il in Noord-Korea. Er staat een enorm verguld, blinkend standbeeld van hem in de hoofdstad. Daar staat hij met gespreide armen en draait in 24 uur om zijn as met de zon mee. Schoolkinderen leren dat de zon met hem meedraait. Alles wat zijn positie in gevaar kan brengen, wordt vervolgd.“

Uitgehongerd
Soedan heeft wat vervolging betreft een slechte naam, maar de verschillen in het land zijn heel groot, legt Sebök uit. "Er is in Soedan een jihad aan de gang, een godsdienstoorlog, omdat het regime heel Soedan wil islamiseren. Daar worden vele middelen bij gebruikt. In het Zuiden worden kerken en christelijke scholen gebombardeerd, christenen worden uitgehongerd en zitten in de gevangenis, er worden ook christenen gemarteld, zeker bekeerde moslims.
Aan de andere kant is er heel veel mogelijk. Wij hoeven naar Soedan geen bijbels te smokkelen. Die kunnen gewoon ingevoerd worden. Er is zelfs een bijbelgenootschap in Khartoem. Dat mag daar gewoon werken. Heel raar. Een paar jaar geleden kon een evangelist samenkomsten houden op — zeg maar — het Malieveld van Khartoem, een week lang. Daar zijn een miljoen mensen bereikt, echt niet alleen christenen en animisten, ook moslims. Een jaar later wilden ze het weer doen en toen is de vergunning ingetrokken. Er zijn in Soedan 4,8 miljoen christenen, vooral in het Zuiden. De regering heeft daar weinig in te brengen. Het platteland is helemaal in handen van de rebellen en die handhaven een strikte godsdienstvrijheid. Het is een van de weinige moslimlanden waar op straat geëvangeliseerd kan worden. Dat is in andere moslimlanden ondenkbaar.“

Legaal Bijbels drukken
Onlangs stond in Visie een interview met de directeur van het Egyptisch Bijbelgenootschap en die vertelde dat er in Egypte volledige godsdienstvrijheid is. Sebök gelooft daar niet zo veel van. "Als hij de waarheid zou zeggen, dat christenen zwaar gediscrimineerd worden, dat ze bijna nooit een vergunning krijgen om een kerk te bouwen of te repareren, dat ze niet de kans krijgen om te studeren en moeilijk werk vinden, als hij dat eerlijk zou zeggen, kon hij zijn kantoor wel sluiten. Hij kan zich niet eerlijk uitspreken. En dat respecteren we, want op die manier kan hij nog het een en ander bereiken. Net als in China. Daar hebben ze het wel voor elkaar gekregen dat ze al zo’n 26 miljoen bijbels legaal hebben mogen drukken en verspreiden.
De kopten in Egypte worden gedoogd. Maar het is er voor christenen soms moeilijker dan in Soedan. Er is de laatste jaren wel iets verbeterd.“

Verklaring
"In Laos is het momenteel heel moeilijk voor christenen. Ze moeten een verklaring tekenen dat ze afstand doen van hun geloof. Ze worden daarbij onder enorme druk gezet. Ik hoorde van een collega, die net uit Laos kwam, dat hij op straat werd aangeklampt door een wildvreemde Laotiaan. De man stortte zijn hart uit dat hij eigenlijk christen is, maar zijn geloof moest afzweren. Daar had hij het vreselijk moeilijk mee, maar hij durfde het niet meer aan om weer naar de kerk te gaan en weer christen te worden, uit pure angst. Er zijn dus in Laos een heleboel christenen die daar niet meer voor uit kunnen komen. Iemand die niet tekent, gaat de gevangenis in.
Er is een vaag gerucht dat de president een geheim decreet heeft uitgevaardigd dat er een eind moet komen aan de vervolging. In het Zuiden van Laos zou het al verbeterd zijn.“
Dan hebben we het nog niet gehad over Iran, Vietnam, Bhoetan, Somalië, Pakistan, Jemen, Nepal, Oezbekistan, Marokko, Qatar, Tunesië, Azerbeidzjan, Birma en nog vele andere landen waar christenen het moeilijk hebben. Dat kan zijn door valse propaganda, discriminatie of daadwerkelijke vervolging. Ons ministerie van buitenlandse zaken heeft hierin een belangrijke taak. Het wordt geregeld geïnformeerd door de christelijke partijen.
 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons