In de zenuwen voor je eindexamen?

in Geloven

Je staart onafgebroken naar het vel papier voor je op tafel. De letters dansen voor je ogen. De pen die je in je hand hebt, is al tot de helft afgekloven. Je schuift voor de zoveelste keer heen en weer op je stoel en kijkt op je horloge. Het zweet breekt je uit. Nog een half uur en nog geen letter op papier.

De nachtmerrie van menig examenkandidaat. Vrezen voor het ergste, bang zijn dat je alles weer vergeten bent.
Voor wie nu nog moet beginnen met de voorbereidingen, kan het inderdaad wel eens een zware kluif worden. Maar wie gewoon het hele jaar zijn best heeft gedaan, en zich de stof goed eigen heeft gemaakt, hoeft niet zo bang te zijn. Je kunt tenslotte niet meer doen dan je best. Enne, voor het geval je toch nog zakt: het is even vervelend, maar over drie jaar ben je het weer vergeten.

(Nog) niet zenuwachtig
Annerieke is 17 jaar, doet eindexamen van de havo en heeft als vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, biologie en economie. Ze staat er redelijk goed voor, maar weet nog niet zeker of ze slaagt. Ze spreekt zichzelf moed in, door van tevoren te berekenen welk cijfer ze moet halen. „Als je dan berekent dat je maar een 4 hoeft te halen, dan denk je: ‘Oh, dat gaat wel lukken’.“
Verder maakt ze van tevoren een aantal examenopgaven, en is ze van plan de stof goed te blijven herhalen. Ze verwacht niet dat ze heel goede cijfers gaat halen, maar „ik denk niet dat het moeilijker of heel anders zal zijn dan gewone tentamens. Daarom ben ik ook niet zenuwachtig. Nog niet in ieder geval.“
Maakt het in je voorbereiding op of in het maken van je examens nog uit dat je christen bent?
Annerieke: „Ja, je weet dat je op God kunt vertrouwen, hoewel je er ook niet vanuit kunt gaan dat je wel slaagt omdat je christen bent. God vraagt ook van ons dat we onze talenten goed gebruiken. Maar als we het even niet zien zitten, mogen we Hem wel om hulp vragen, en dat is wel belangrijk, denk ik.“
Als ze geslaagd is, gaat ze eerst werken, dan twee weken lekker op vakantie om daarna aan de politieschool te beginnen. „En als ik zak, probeer ik het opnieuw.“

Peptalk
Voor de 18-jarige Ludwig is het allemaal niet nieuw meer. Vorig jaar deed hij vwo-examen, maar zakte. Dit jaar doet hij een tweede poging. Hij, en nog een paar anderen op zijn school, doen nog mee met het oude systeem. Hij heeft dus niet te maken met het zogenaamde studiehuis en vaste vakkenpakketten.
Hij doet examen in de vakken Nederlands, Engels, Frans, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en wiskunde A. Ludwig staat er beter voor dan vorig jaar, maar volgens hem zegt dat ook niet veel. „Vorig jaar stond ik gemiddeld een 6,3 en toch zakte ik. Nu sta ik alles, behalve wiskunde, boven de 7. Ik ga niet van tevoren uit rekenen wat ik moet halen. Het is goed om je een keer te realiseren wat je minimaal moet halen, maar het is met name bij de voorbereiding beter om je af te stemmen op je gemiddelde. Dat stimuleert de voorbereiding, en het geeft een stuk meer zelfvertrouwen. Je haalt op deze manier veel meer uit jezelf.“ Echt zenuwachtig is hij niet. „Het zijn meer gezonde zenuwen. Mijn moeder en zus geven me af en toe wel een peptalk, want een tweede keer moet ik het natuurlijk wel halen. Hoewel ik ook wel een zekere rust ervaar. Ik kan er afstand van nemen en het bij God neer leggen. Het gaat om vertrouwen in God en dat kun je zeker bij examens gebruiken.“
Het liefst wil Ludwig piloot worden. Of dat doorgaat, hangt af van de loting. Anders gaat hij in Nijmegen ontwikkelingsstudies studeren.

Elma Terlouw is 17 jaar en doet dit jaar eindexamen van de havo. Zij mag er alleen iets langer over doen, omdat ze een kleine taalachterstand heeft. Ze is namelijk aan één oor doof en aan het andere oor zwaar slechthorend. Daar draagt ze dan ook een gehoorapparaat. Ook tijdens de mondelingen kreeg ze een aangepast programma. De vragen kreeg ze op papier.
„Ik sta gemiddeld een zes, maar ik zie er wel een beetje tegenop. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar als ik slaag, ga ik eerst vakantiewerk doen en in september beginnen met de opleiding voor verpleegkundige. En zo niet, dan doe ik het gewoon over.“

Tien tips:
• Zolang het examen nog niet begonnen is, kun je het nog halen.

• Zorg dat je gemotiveerd bent voor wat je wilt leren. Het tegen je zin eindeloos opdreunen van rijtjes woorden is niet effectief. Herhalen is wel belangrijk.

• Gun jezelf ook regelmatig een pauze. Het is beter meerdere keren een korte tijd aan een onderwerp te werken, in plaats van één keer een lange tijd. Zo geef je je hersenen de tijd om de informatie te verwerken. Als je later weer met hetzelfde onderwerp aan de slag gaat, kunnen je hersenen andere verbanden aanbrengen, waardoor je het beter kunt onthouden.

• Ontspan je. Als je gespannen of nerveus bent, kun je onvoldoende aandacht geven aan wat je wilt leren.

• Goed slapen is belangrijk voor de werking van je geheugen. Tijdens het slapen sluiten de hersenen zich af van de zintuigen en worden de ervaringen van de afgelopen dag in het permanente geheugen verwerkt.

• Probeer niet teveel dingen tegelijk uit je hoofd te leren. Het werkgeheugen kan maar ongeveer 7 dingen onthouden. Ga pas verder als de dingen die je eerder hebt geleerd goed zijn verankerd in het permanente geheugen.

• Probeer niet domweg een lijstje woorden uit je hoofd te leren (stampen). Concentreer je liever op één ding tegelijk, bekijk het op allerlei manieren en zoek daarbij zoveel mogelijk verbanden met wat je al weet.

• Eet gezond. Allerlei voedingsstoffen zijn essentieel voor de goede werking van je geheugen. Alcohol, roken, koffie en thee hebben een negatief effect op de werking van het geheugen.

• Lees voor je aan het examen begint, de vragen eerst een keer door. Begin met de vragen waar je het antwoord op weet en waar je de meeste punten voor krijgt.

• Last but not least: Bid God om wijsheid en kracht. Vraag of Hij je ook de teleurstelling helpt te verwerken als je het niet in een keer redt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons