‘In de zending is 1 euro 10 euro waard’

in Geloven

De oude Logos schuimde al zes jaar de wereldzeeën over, toen Operatie Mobilisatie in 1976 besloot een extra schip te kopen. Het OM-team uit België, onder leiding van Joop Strietman, werkte acht maanden op volle sterkte om het project mogelijk te maken. In 1977 kon de Doulos worden aangekocht. In datzelfde jaar startte Joop Strietman met OM-Nederland.

Toen OM-Nederland in 1977 begon, was het pionieren in de Noordoostpolder. Strietman werd getipt door iemand die hem vertelde dat je daar vrij makkelijk aan (woon)ruimte kon komen. „Zo vonden wij in Emmeloord twee woonhuizen waar de medewerkers van OM konden wonen en werken. Het is heel eventjes zo geweest dat we met 16 mensen in die twee huizen bivakkeerden,“ vertelt Strietman. „Er werd toen ook nog een tweeling geboren bij de Engelse familie Poynor. Het team hield het hier vijf jaar uit, maar toen dat ‘kantoor’ echt te klein werd, zijn we verhuisd naar een groter pand in de winkelstraat. De laatste verhuizing was in 2000, toen OM op het industrieterrein haar intrek nam.

Wereldwijd
Het kantoor in Emmeloord heeft een ondersteunende functie voor de wereldwijde projecten. De doelstelling is werven van mensen, middelen en gebed. Dit gebeurt door persoonlijk contact met de achterban, via de telefoon, publicaties, presentaties, spreekbeurten en conferenties. 130 Nederlandse werkers zijn via deze basis uitgezonden en financieel draagt Nederland 5% bij aan de wereldwijde inkomsten. Op het kantoor werken elf fulltimers en een aantal vrijwilligers.

In 1996 droeg Strietman zijn directeurstaak over en werd regiocoördinator van Noordoost-Europa. Door de val van de Muur in 1989, werd het werk van OM ineens uitgebreid met alle Oostbloklanden. OM heeft Europa toen opgedeeld in drie regio’s en Strietman werd regiocoördinator van Noordoost-Europa. „Na negentien jaar was het goed om te veranderen, zowel voor mij als voor de organisatie. Polen en Rusland zijn twee van de landen waar ik een uitdaging in zie. Polen, omdat er 40 miljoen mensen wonen en er maar een piepkleine bijbelgetrouwe kerk is. En Rusland, wegens de vele maatschappelijke problemen. De noden schreeuwen je tegemoet, 40% van de mannen is alcoholist en de gezinsplanning gaat aan de hand van abortus.“

Eurocent
OM wil kerken en gemeentes motiveren en mobiliseren voor wereldzending en met hen samenwerken om met name de onbereikten in deze wereld te bereiken. „Het uitdragen van de christelijke boodschap gaat hand in hand met hulpverlening in de gebieden waar we komen of zijn,“ merkt Joop Strietman op.
OM heeft onder andere hulp geboden bij de aardbeving in Turkije waarin 1999 meer dan 13.000 doden vielen. Ook in India verleende OM hulp toen in datzelfde jaar een supercycloon dood en verderf zaaide. Volgens Strietman is 1 euro in de zending 10 euro waard.
„Voor 35 eurocent kunnen wij in India al een Nieuw Testament aanschaffen. Al in een vroeg stadium was OM ook hier te vinden. Momenteel zijn meer dan 1000 Indische werkers actief.

Sprankelend
„Het is echt niet allemaal vanzelf gegaan,“ vertelt Strietman verder. „In sommige charismatische gemeenten werd OM als ‘anti-Pinksteren’ beschouwd. In gevestigde kerken zagen ze ons echter als een Pinksterbeweging! Geld was er niet of nauwelijks en er waren veel te weinig mensen voor al het werk. Een paar jonge Nederlandse medewerkers zijn er overleden, terwijl ze zich volop inzetten voor het Evangelie. Drie keer heb ik bij een graf van een medewerker gestaan. Ook had niet iedereen die voor een bepaalde periode met OM naar het buitenland ging, een even positieve ervaring. Maar de hoogtepunten overtroffen de dieptepunten. God was er, altijd weer. Mijn wens is dat we echt en anders blijven. Het gevaar voor elke dynamische beweging is dat het een statig monument wordt. Levendig, sprankelend, inspirerend en vol van Jezus, dat is mijn wens voor OM. ‘Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen’. Zo is het begonnen en zo moet het ook doorgaan. Nu we bezig zijn met het vervangen van de Logos II door een ander schip, hebben we gigantisch veel geld nodig. Maar het is mijn absolute overtuiging dat het vuur van Jezus in onze harten veel en veel belangrijker is dan al dat geld bij elkaar.“

Drank en drugs
„De motivatie van mensen om mee te gaan met OM en diverse zaken op te geven is hun liefde voor Jezus Christus. Doordat OM een interkerkelijke organisatie is, kom je allerlei culturen tegen, waardoor je wederzijds respect krijgt, ook wat betreft geloofsbeleving. En dat is iets wat je niet meer kwijtraakt, ook niet als je weer thuis bent. Je ontwikkelt je op een manier, zoals dat thuis niet kan. Ik vind het schitterend dat mijn zoon nu mee is met de Logos II. Natuurlijk was het moeilijk om afscheid te nemen, maar ik zie mijn zoon liever op pad gaan met God, dan met drank en drugs in aanraking komen. En ik denk dat heel veel ouders dat met mij eens zijn. Bovendien maakt hij indrukwekkende dingen mee. Op Jamaica werden in april alle records in ruim dertig jaar OM-schepen verbroken, toen er ruim 116.000 mensen aan boord kwamen.“

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons