Het geheim van de snelgroeiende gemeente De Pijler in Lelystad

"Je komt er niet met een 40-urige werkweek"

in Christelijk Nieuws

De evangelische gemeente De Pijler in Lelystad is misschien wel een van de snelst groeiende gemeenten in Nederland. De maandelijkse gastendiensten, inmiddels een begrip in Lelystad, worden soms door 200 niet-kerkelijken bezocht. Wat is het geheim achter deze groei? En wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?

Het gebouw ziet eruit als een conferentiecentrum. Wie binnenkomt, ontdekt dat het een heel kerkelijk centrum is, met een ontvangstbalie, een boekwinkel, en diverse activiteitenruimtes. De nieuwe kerkzaal, die bij de ingebruikname in een klap 200 nieuwe mensen trok, lijkt wel een bioscoop met dito stoelen. Voorganger Gerard Langhenkel: „Bij ons duurt een dienst ook gewoon anderhalf uur, maar ik heb de mensen nog niet zien slapen. Hoewel de stoelen daar misschien wel toe uitnodigen.“

Volgeling van Jezus
Langhenkel heeft een grote passie voor evangelisatie en houdt er van met mensen te praten over het geloof. „Wat voor achtergrond mensen ook hebben, het is voor mij een uitdaging een ingang te vinden om het Evangelie uit te dragen op een manier dat zij er meer voor open gaan staan.“ Hij ziet dan ook een veld vol evangelisatiekansen liggen, maar „het ligt eraan hoe je het doet. Evangelisatie moet, maar je moet ook kijken of er vrucht is. Gebruikt God het? Als je al jaren iets doet wat heel veel tijd en energie kost, maar wat geen vrucht oplevert, dan moet je je afvragen of je het net niet aan de andere kant van de boot moet uitgooien. Want misschien haal je dan wel veel meer vis binnen. Dat is ook hoe wij denken in onze kerk. Wat is het resultaat?“
De Pijler heeft volgens Langhenkel van het begin af aan de passie gehad om onkerkelijken met het Evangelie te bereiken. Dat wordt gevoeld in heel de kerk en daar investeren ze ook in. „Iedereen wordt hier opgeroepen om onkerkelijke mensen mee te nemen. Het moet branden in de mensen. Geloven en in de kerk komen, is niet genoeg. God heeft een plan met iedere gelovige, en dat is volgeling van Jezus worden. Ga ervoor, maak de wedergeboorte waar in je leven en investeer met je geld en je tijd in onkerkelijke mensen en in de kerk.“ En het werkt: „Wij zien hier tientallen onkerkelijke mensen per jaar tot geloof komen.“

Gastendiensten
Een van de speerpunten van de gemeente in de Flevopolder zijn de gastendiensten. Deze diensten, die iedere laatste zondag van de maand gehouden worden, richten zich helemaal op zoekende mensen die de Here Jezus niet kennen. Bijna iedereen in Lelystad is op de hoogte van de gastendiensten. Twee keer per jaar wordt er een huis-aan-huis-folder bezorgd. Bezoekers van de kerstnachtdiensten, zo’n 3000, krijgen een folder mee met alle data van de gastendiensten. Deze data staan bovendien in de kranten vermeld. Ook de leden van de gemeente nodigen veel mensen uit. Een speciaal programmateam, waar 130 gemeenteleden in actief zijn, organiseert zo’n dienst. Gerard levert zijn thema’s aan, waar het team dan weer mee verder gaat. Vrijdags krijgt hij het hele programma voor de zondag.
Er is een groot verschil tussen de gastendiensten en de gewone diensten. Gerard: „In de gewone diensten richten we ons helemaal op de vraag hoe je een gelovige opvoedt zodat hij een volgeling wordt van Jezus Christus en hoe zijn relatie met Jezus zo goed mogelijk kan zijn.
Maar in de gastendiensten spreek ik over heel algemene thema’s die met het dagelijks leven te maken hebben. Zo heb ik afgelopen zondag gesproken over waarom relaties stuk lopen. We werken dan met drama, multimedia en videofragmenten. Zondag hadden we een videofragment van de tv-serie Friends.“

De leer van a tot z
Komen mensen dan niet alleen maar voor de show? „Misschien wel. Er zijn mensen die het al gauw te modern vinden, maar dat zijn enkelen. In elk geval hebben niet-kerkelijken daar helemaal geen last van. En ondertussen wordt hier de hele leer van Jezus van a tot z gebracht. Want het element van de verkondiging mag er niet uitgehaald worden. Dus er is niets oppervlakkigs aan. Kijk,“ legt Langhenkel uit, „het Evangelie is in de kern onveranderlijk. Maar je moet wel nadenken over de verpakking. Die mag eigentijds zijn. Verander mee met je tijd en cultuur. Er is de afgelopen 25 jaar zo enorm veel veranderd in de maatschappij. Mensen denken nu heel anders over hoe je bijvoorbeeld een bedrijf moet runnen, maar in de kerk doen ze het nog steeds hetzelfde als 100 jaar geleden,“ roept hij verbaasd. „Dat kan ik niet volgen. Terwijl wij de belangrijkste boodschap hebben voor de mensen, een boodschap waar mensen het meest baat bij hebben.
Er worden miljoenen geïnvesteerd om waspoeder onder de aandacht van de mensen te brengen, en wij denken niet na over hoe wij het Evangelie over moeten dragen. Ik kan dat echt niet volgen. De Here Jezus probeerde toch ook ingangen te vinden bij de mensen door gelijkenissen, door tussen de mensen te zijn, door thema’s aan te snijden die met het gewone leven te maken hadden? Als je je niet verdiept in de denkwijze van mensen, komt de boodschap niet over. Dan krijg je een dienst waar een onkerkelijke niet binnenkomt.“

Een andere activiteit van de gemeente is de zogenaamde Pijlercursus. Een soort alphacursus, maar dan iets laagdrempeliger. „Het afgelopen seizoen hebben we de cursus drie keer gehouden en drie keer hadden we gemiddeld tachtig mensen.“

Hobbyisme
Leiderschap en visie voor gemeenteopbouw en het bereiken van onkerkelijken zijn voor een gemeente onontbeerlijk. Maar dat is niet genoeg. Een gemeente moet nieuwe leden ook vasthouden. Dat kan volgens Gerard door te investeren in levensvernieuwing van mensen, in pastoraat en in liefdevolle relaties. „Zorg dat er naast het massale ook allerlei kleine groepen zijn. We hebben een groot klein-groepennetwerk. Zo zijn er verschillende bedieningsgroepen, waaronder een bedieningsgroep voor evangelisatie. Dat is een team dat verantwoordelijk is voor allerlei facetten van evangelisatie binnen de gemeente. Het is overigens niet de verantwoordelijkheid van de bedieningsgroep om de gemeente voor evangelisatie te mobiliseren. Dat is een verantwoordelijkheid van de leiding van de kerk. Die moet zorgen dat die waarde gemeentebreed hoog komt te liggen, anders wordt het een hobbyisme van een paar mensen.“

Niet uniek
„Uiteindelijk is groeien niet een vrucht van ons werk, maar een vrucht die God geeft. Maar wij planten en begieten, zegt Paulus. En dat moet ik zo goed mogelijk doen. Een boer vliegt ook niet met een helikopter over zijn land, gooit een zak zaad naar beneden en zegt: ‘Ziezo, met de oogst komt het wel goed’. Hij schaft allerlei machines aan en heeft de modernste middelen om zijn land zo goed mogelijk te bewerken en te zorgen dat het onkruid eruit gaat. Hij doet er alles aan om die oogst te maximaliseren. En dat proberen wij ook. Als er niet gewerkt wordt, gebeurt er weinig. De weg moet geëffend worden voor God om Zijn werk te doen. Het is de Heilige Geest Die harten overtuigt, Die mensen van zonden overtuigt en mensen bij het kruis van Christus brengt. Maar als ik daarvoor de obstakels weghaal, word ik een wegbereider voor de Here. En die functie heeft de kerk. Dan zal er groei komen in alle gemeenten. Want dit is echt niet iets unieks voor Lelystad. Zoekende mensen wonen niet alleen hier, die wonen in heel Nederland. God slaat geen stukjes over. Ik geloof dat de hele kerk in Nederland radicaal kan vernieuwen en dat er overal mensen tot geloof kunnen komen. Sterker nog: heel Nederland kan geestelijk op zijn kop komen te staan als de leiders van de kerken er helemaal voor willen gaan om die vernieuwing te verwezenlijken. En dan kom je er niet met een 40-urige werkweek. Want als je makkelijk werk wilt doen, moet je hier niet aan beginnen.“

Gerard kan zich voorstellen dat het voor veel kerken moeilijk is een verandering tot stand te brengen. „Je zit met een jarenlange traditie en patronen en dan stuit een nieuw beleid ongetwijfeld op weerstand. En daar storten velen ook in. Omdat ze denken dat het niet gaat en niet lukt. Het vraagt ook veel wijsheid, bezinning en tact. Maar soms denk ik dat gebrek aan visie en toewijding de oorzaak is van de geestelijke armoede in de kerk.“

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons