George Verwer: ‘Veel kerken zitten nog in Noachs ark’

in Geloven

Even was hij in Nederland. George Verwer, de leider van zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie. Hij staat bekend als een radicaal christen, die zoveel mogelijk mensen bij Jezus wil brengen.

Hoe hebt u zelf Jezus Christus leren kennen?
„Ik ken Jezus nu 46 jaar. Mijn vader was een atheïst. Ik hield me bezig met pornografie, maar er was iemand die voor me begon te bidden. Zij stuurde me een Johannes-Evangelie en nodigde me uit voor een bijeenkomst met Billy Graham. Die avond werd ik wederom geboren.“

Veel christenen in het Westen zijn zwak in hun geloof. Ze geloven in God, in Jezus, ze gaan naar de kerk, naar conferenties, maar er gebeurt niets…
"Het antwoord is, denk ik, dat ze de boodschap van genade niet verstaan. Veel mensen zijn gewond door de kerk. Ze verwarren de kerk met God. Als mensen een liefdesrelatie met Jezus hebben, zal dat hun leven veranderen. Er is ook een werkelijke vijand: satan. Hij heeft een programma om mensen kapot te maken. Ook in hun kerk. Er zijn veel mensen die naam-christen zijn, geen echte gelovigen in Jezus. Mensen, die op zondag in de kerk zitten en door de week hun kinderen misbruiken, hun vrouw misbruiken. Religie zal je leven niet veranderen. We moeten breken met onze dubbele levens. Mensen in de kerk hebben een ontmoeting met Jezus nodig. Hij is onze enige hoop. Geloof in Hem met alles wat er in je hart is."

"Baby-christenen hebben onderwijs nodig. Wat moet je doen wanneer je opnieuw zondigt? Ken je de boodschap van genade? De wet doodt. Mensen vluchten naar Jezus, zondigen en durven niet meer naar God toe omdat ze gefaald hebben… God heeft ons verantwoordelijk gemaakt voor ons leven. Jezus zegt: ‘Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, neme zijn kruis op zich en volge Mij’. We hebben dringend behoefte aan de boodschap van discipelschap. Niet om ons te redden, maar omdat we gered zijn. Omdat we gered zijn, willen we Hem volgen. Dat is compleet anders dan dat we dit allemaal moeten doen om zo gered te willen worden. Dat is de grote misleiding van satan."

Wat denkt u als christenleider over de situatie in de wereld?
"Sinds Kaïn Abel doodde, is er niet zoveel veranderd in de wereld. Mensen doden elkaar. Stalingrad was veel erger dan New York. Er is abortus, drugs, geweld… Dingen lijken steeds erger te worden. Maar zonde, moord et cetera zijn al de hele geschiedenis met ons. Het kwaad zit in het hart van de mens. Daar komt bij dat de kerk niet voldoende het antwoord - Jezus - present stelt in de wereld. Daarom is er ruimte voor New Age en nog veel meer."

Is de islam een gevaar voor ons?
"De meeste moslims zijn niet gevaarlijk. In de laatste maanden zijn er dingen veranderd. Moslims slachten ook elkaar af. Ik denk dat er meer aanvallen van terroristen komen."

Is het moeilijk om moslims met het Evangelie te bereiken?
"Het is moeilijk om agnostische Nederlanders met het Evangelie te bereiken. Veel moslims zijn bereid over Jezus te spreken. Zeventig mensen van ons werken in Turkije. Veel moslims willen een Nieuw Testament."

U werkt ook in Israël, onder Joodse mensen…
"Ja. Ook onder Arabieren. Wanneer ze Jezus leren kennen, accepteren ze ook elkaar. Ook Joden moeten het Evangelie horen. Het Evangelie kwam toch eerst tot de Joden? Moeten we het niet aan hen vertellen? Ik houd van hen."

Heeft OM plannen voor een nieuw schip?
"Ja, dat is wel de bedoeling. De Logos III. Als er genoeg geld is…"

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
"We delen bijbels uit, literatuur, we geven onderwijs, preken, we geven brood, medicijnen, noodhulp. Als we ons zo breed inzetten voor de mensen in nood, accepteren de regeringen ons. Zendelingen zouden het land anders niet binnenkomen. We werken veel samen met de plaatselijke kerken."

Hebben jullie genoeg mensen en geld om het werk te kunnen doen?
"We hebben niet genoeg mensen… Nooit genoeg. Nog moeilijker is het om geld te krijgen. We leven vaak van heel weinig, mijn vrouw en ik. Iemand betaalde mijn ticket, anders kon ik hier niet zijn.
De kerk is vaak het probleem: zend geen mensen uit en geef geen geld… Er zijn ook liberale kerken, die niet geloven in zending. Dus verlaten veel jongeren hun kerken en starten eigen kerken, met hun eigen muziek. Veel kerken zitten nog steeds in Noachs ark. Daar moeten we uit. Naar de wereld toe. Het is een wonder dat er nog steeds jongeren de zending ingaan.
We hebben een geestelijke revolutie nodig, zodat mensen de geestelijke vruchten in ons leven zien, dat ze de goede werken zien die we doen, onder de armen en de lijdenden."

Hoe kunnen we in Nederland een geestelijke revolutie krijgen?
"Allen die Jezus Christus kennen en liefhebben, moeten dag en nacht werken. We moeten werken, bidden. Als jij en ik de komende 6 maanden 500 mensen vinden, die besluiten radicaal te worden, radicaal voor Jezus willen gaan, radicaal Hem lief willen hebben, dan kunnen er extreme dingen gebeuren. Laten we zo beginnen. Dat is mijn droom. Als iedereen dan weer vijf anderen vindt die zo gaan leven, dan kan het heel snel gaan."

De andere kant is dat de satan constant zal proberen Gods werk de vernietigen. Het is een geestelijke strijd…
"Er zijn mensen die al jaren profeteren dat er een grote opwekking komt, maar ik heb nog niets gezien. Ik geloof dat sommige mensen in een fantasiewereld van opwekking leven. Kijk naar de geschiedenis. Al tweeduizend jaar vormen de ware christenen een minderheid.
Er zijn soms kleine opwekkingen. In kerken. Vernieuwingen. God doet grote dingen. Maar niet deze fantasie-droomopwekkingen, waarbij al het kwaad wordt verwijderd."

Wat denkt u van de toekomst?
"Ik denk dat ons veel lijden te wachten staat. Twintig tot dertig procent van de wereldbevolking is arm. Wat doen we voor hen? Armoede, het misbruik van arme mensen, creëert een voedingsbodem voor fanatisme. Overheden kunnen dingen doen die wij als kerken niet kunnen doen. Wij moeten doen wat wij kunnen doen. De kerk moet de kerk blijven."

Verwacht u de spoedige komst van Jezus Christus?
"Ik weet het niet. Veel christelijke leiders zeggen dat Jezus spoedig komt, maar we zijn nog steeds hier. Ik wil nog veel meer mensen redden voordat de Here Jezus komt. Ik wil wel klaar zijn om Hem te ontmoeten."

Wat verwacht u van de hemel?
"De hemel is het mysterie van alle mysteries. Ik verbaas me altijd over mensen die kennelijk een veel groter geloof hebben dan ik en die precies schijnen te weten wat ze later in de hemel gaan doen. Ik geloof dat ik met God zal zijn als ik sterf. Ik geloof in God, ik vertrouw Hem. Hij zorgt en zal voor mij blijven zorgen. Het is zo’n groot geheimenis. Sommige mensen geloven dit allemaal heel eenvoudig, terwijl het nauwelijks impact heeft op hun leven. Ik vind het soms een hele strijd om deze dingen te geloven en het beïnvloedt mijn leven elk uur van de dag."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons