Ex-moslims vogelvrij

in Christelijk Nieuws

Zij noemen zich de ‘vergeten groep’. Islamieten die christen werden en daardoor bedreigd worden door extremistische moslims. Voor hen speelde terreur al voor 11 september.

Vaak zijn ze gevlucht uit eigen land om hier vrijheid te hebben. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, rechten die hier in de grondwet staan. Maar in de praktijk blijkt deze vrijheid voor hen niet te bestaan want zelfs hier in Nederland worden ze bedreigd vanwege hun geloof.

Neem Wahid Yari. Eigenlijk wilde hij dit interview anoniem doen. Als je hoort wat hem is overkomen niet onbegrijpelijk. Maar vlak voor het gesprek verandert hij van gedachten: "Nee, ik wil dat de wereld weet wat er met mij gebeurd is. En dat al die andere ex-moslims door mijn verhaal door hun angst heen kunnen breken.“ Wahid Yari kwam in 1981 vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij was praktiserend moslim en kwam hier in Nederland voor het eerst in aanraking met het christendom. Vol met haat zat hij, tegen iedereen en hij ging ervan kapot: „Toen begon ik de Bijbel te lezen en daar stonden dingen in over liefde en vergeving. Ik las en ik las en de haat ging langzaam weg. Het voelde als een enorme verrijking!"

Prijs berekenen
Toch duurde het nog enige jaren voordat Wahid christen werd. Eerst moest hij de ‘prijs berekenen’, zo noemt hij het zelf: "In onze cultuur wordt het niet geaccepteerd als je van geloof verandert en je moet dus bereid zijn de consequenties te dragen. En dat kan van alles zijn. Van een onvriendelijke houding van landgenoten tot in het ergste geval zelfs vermoord worden. Want je bent een verrader van je eigen geloof en dat moet afgestraft worden." Alles leek goed te gaan. Wahid trouwde een christelijke vrouw uit Nederland. Uit voorzorg trouwden ze in een andere stad om moslimvrienden niet in verlegenheid te brengen. Ze kregen wel rare reacties van landgenoten die deze overstap niet snapten, maar dat was nog te doen. Tot een paar jaar later. Wahid en zijn vrouw en kinderen wisten niet dat ze al een aantal weken geschaduwd werden.

Huurmoordenaar
"Op een dag werd ik opgebeld door een moslim. Hij vertelde mij dat er een vijftal mensen waren die een plan hadden bedacht om mij uit de weg te ruimen. En dat omdat ik christen was geworden. Ze hadden ons al lange tijd gevolgd, wisten precies in welke auto we reden en naar welke kerk we gingen. Ze hadden het plan opgevat om een huurmoordenaar uit Duitsland in te schakelen die mij uit de weg zou ruimen. De man die me opbelde, vond het eigenlijk te ver gaan: ‘Ik ben het niet eens met de keuze die je gemaakt hebt maar ik vind niet dat je daarvoor de doodstraf verdient’, waren zijn woorden." Echt bang werd Wahid nog niet. "Blaffende honden bijten niet." Maar zijn vrouw stapte naar de politie. Zij pakten de mannen op. In een verklaring moesten ze beloven Wahid en zijn familie niets aan te doen. Deden ze dat wel, dan waren hun namen bekend.

Dreigbrief
Maar het blijft hier niet bij. Een aantal jaar later ontvangt Wahid een lange dreigbrief. Deze keer is hij wel bang en ook ontgoocheld: "Een anonieme dreigbrief vind ik zo laf. Die persoon had ook gewoon naar mij toe kunnen komen. Ik ben heus bereid om met iemand van gedachten te wisselen." In de dreigbrief wordt Wahid ‘een dwalende met een vervloekte vrouw’ genoemd die ‘in de netten van de knechten van de kerkmissionarissen’ terecht is gekomen en bedrogen is. Wahid moet volgens de brief terugkeren van zijn dwalende weg en gaan praten met imam Abdulwahid van Bommel die alles van de islam weet. Doet hij dat niet, dan volgen er sancties. Wahids kinderen zullen ontvoerd worden ‘om voor eeuwig hen nooit meer te zien’. Hetzelfde zal ook gebeuren met zijn jongste zusje, zodat zijn hele familie de pijn zal voelen. Uiteindelijk zal zijn huis worden vernietigd, samen met zijn vervloekte vrouw. De politie neemt de brief erg serieus omdat er een aantal terroristische organisaties in de brief worden genoemd. Onderzoek levert niets op en uiteindelijk denken ze dat het het werk van een amateur moet zijn.

Geschreven door een amateur of niet, de angst zit er goed in. De politie raadt hen aan voorzichtig te zijn. De school wordt ingelicht en de kinderen kunnen een jaar lang niet naar voetbal. "Continu uitkijken, elke vreemde persoon is verdacht. Vooral de zorg om mijn vrouw en kinderen was soms ondragelijk." Toch zit Wahid niet vol met wrok en haat: "Ik heb ze vergeven. Ze moeten begrijpen dat ik ze niet haat en dat ik gewoon met ze zou willen praten."

Elsa
De Irakese weduwe ‘Elsa’ - haar naam is wel gefingeerd - heeft een soortgelijk verhaal. Twaalf jaar geleden kwam ze naar Nederland. Het moslimgeloof zei haar weinig en ze werd christen. "Nu was ik een afvallige, vogelvrij. Een vrouw die gestenigd moest worden, volgens de Koran. Zelfs vrienden van mij kwamen me dat vertellen. Drie maanden geleden ging ik naar een Arabische winkel en werd ik aangesproken: ‘Ben jij moslim of christen?’ ‘Ik ben christen’, zei ik. Na een lange discussie hebben ze gezegd dat ze mij gaan vermoorden en dat mijn kinderen ontvoerd zullen worden om hun het moslimgeloof te leren." Zelf is ze niet zo bang: "Ik denk dat blaffende honden niet bijten. Maar mijn kinderen zijn wel heel bang. Mijn 11-jarige zoon voelt zich de man in huis en is doodsbang dat mij iets overkomt. Mijn dochter werd zelf laatst op het schoolplein aangesproken door een Marokkaanse vrouw met de vraag of zij moslim of christen was. Toen ze thuiskwam, trilde ze helemaal; ze is gewoon bang."

Angst
Wat is dat nu, deze angst? Zit het gewoon in de hoofden van mensen of is het gevaar echt reëel? Meta*, een jonge Afghaanse, is zelfs zo bang dat zij haar Bijbel boven op zolder in het geheim leest. Ook zij was vroeger moslim. Ze heeft nog nooit echte bedreigingen gekregen, maar verhalen van landgenoten maken haar angstig. Marco Vermin is directeur van Stichting Gave, een stichting die zich bezighoudt met kerkelijk werk onder vluchtelingen. Volgens hem is het gevaar wel degelijk reëel: "We horen vaker verhalen van mensen die echt bedreigd worden. Zo werd een vriend van mij bedreigd door zijn eigen broers die hem wilden doden omdat hij christen was geworden. Uit angst vluchtte hij zelfs uit Nederland weg. Wij als Nederlanders kunnen zeggen dat zoiets hier niet gebeurt, maar in de landen waar deze mensen vandaan komen, zoals Irak en Afghanistan, worden mensen wel echt vermoord. Weinig mensen in Nederland durven vanwege deze angst de overstap te maken. In de Koran staat dat je een afvallige mag doden en dat je hem zijn familie mag ontnemen. Ik schat dat er onder asielzoekers zeker enkele honderden christenen met angst en bedreigingen leven. En dit speelde al voor 11 september, het is niet alleen iets van de laatste tijd."

Imam
In de dreigbrief die Wahid Yari ontving, stond dat hij contact op moest nemen met imam Abdulwahid van Bommel. Dat heeft hij niet gedaan, maar toch zou hij de man graag eens willen spreken. We zoeken deze Nederlandse imam op in een Haags ziekenhuis waar hij als geestelijk verzorger werkt. Hij geldt als progressieve moslim die struikelt over de verabsolutering van juridische interpretaties van de islam. In een interview in Hervormd Nederland afgelopen november stelt hij dat ‘de islam niet toe is aan nieuwe imams, maar aan een nieuwe leer. We moeten af van dat legalistische denken. Wat fundamentalisten beweren, is gestoeld op slechts negen procent van de Korantekst. Die handelt over juridische interpretaties. De rest van de Koran bestaat uit verhalen van profeten, mythische zoektochten naar de waarheid. Een deel is moralistisch van aard; de meeste andere tekst is wijsheidsliteratuur en bevat aanwijzingen voor de liturgie. Bij elkaar hebben ze tot doel het leven draaglijk te maken’.

Hij schrikt van de brief en de verhalen: „Deze brief heb ik nog niet eerder gezien. Ik wist helemaal niet dat zulk soort dingen voorkwamen en dat mijn naam daarvoor werd gebruikt!“ Het is logisch dat als iemand zich afkeert van de islam, de familie dat niet leuk vind, maar zulk soort dreigementen…? Hier kunnen wij ons alleen maar van afkeren. Er is hier vrijheid van religie en iedereen moet dat respecteren, ook moslims.“ Uitspraken van een Nederlandse moslim die deze maatschappij kent. Maar hoe zit dat met de moslims die onderricht worden door strenge imams, geïmporteerd uit het buitenland? „Ook die mogen dit niet tolereren. Wij als weldenkende moslims, als ik mezelf daartoe mag rekenen, treden in Nederland te weinig op tegenover dit soort uitwassen. Daar zouden we meer aan moeten doen.“

Wahid hoopt dat de angst van veel ex-moslims verdwijnt: „Angst is een slechte raadgever. Tegen de moslimvrienden zou ik willen zeggen: ‘Begrijp dat iedereen in vrijheid leeft en dat de mening van ieder gerespecteerd moet worden. Je hoort de wetten die het land biedt, te respecteren. Dat is het minste wat je kunt doen’.“

Mirjam van der Vegt

*Ook de naam van Meta is gefingeerd.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons