Doopdienst blijkt indringend getuigenis

in Geloven

„Ik ben door mijn kinderen tot geloof gekomen. Zij hebben Jezus als hun Redder leren kennen. Ik zag hoe hun leven veranderde. En dat bracht mij aan het nadenken. Ik kon er niet langer omheen draaien. God bracht mij met mijn zonden bij het kruis van Zijn Zoon. Daarom sta ik hier vandaag en wil me laten dopen.“

Dat was het getuigenis van Marc (48). Hij was één van de ruim 650 mensen die op die zondagmiddag in een meer werden gedoopt. Hij was niet de enige met zo’n geschiedenis. In de getuigenissen die op die zondag te horen waren, waren veel meer voorbeelden van oudere mannen en vrouwen die door het voorbeeld van hun kinderen tot bekering en levend geloof in Jezus Christus waren gekomen. Het is dan ook tekenend dat meer dan de helft van alle dopelingen van die zondagmiddag in juni van dit jaar boven de veertig waren.

„Het is inderdaad iets van de laatste jaren dat we steeds vaker zien dat wanneer jongeren tot geloof komen, zij zodanig aanstekelijk gaan leven, dat alleen al daardoor hun ouders tot nadenken komen. Daarnaast beginnen ouderen te ontdekken dat ze in het leven vastlopen. Of in een lege welvaartsmaatschappij, of in scheidingen of – zoals de laatste jaren – in werkloosheid. We kunnen als kerk daarop inspelen om hun te laten zien dat Jezus Zich juist uitstrekt naar mensen die weten dat ze in de knoop zitten.“ Dat vertelt een van de oudsten van Willow Creek, de kerk bij Chicago waar deze doopdienst werd gehouden (zie kader). „En we merken elke keer weer dat een doopdienst een zeer krachtig getuigenis is. Het zet niet-gelovige mensen nog eens extra aan het denken.“

T-shirt
Een ander zeer ontroerend getuigenis speelde zich tijdens een eerdere doopdienst af rondom Diana, een jonge moeder van 35 jaar die werd gedoopt. Ze getuigde ter plekke nog een keer in het openbaar waarom ze gedoopt wilde worden. Ze was midden uit de wereld in contact gekomen met christenen, langzamerhand mee naar de kerk gegaan, had het Evangelie gehoord en was tot geloof gekomen. De jonge kinderen gingen naar de clubs, maar Joe, haar man, wilde er ogenschijnlijk niets van weten. Ze had hem uiteraard over Jezus verteld. Tijdens het dopen stond hij erbij. Vrienden en familie kunnen in die kerk tijdens de doopplechtigheid bij de dopeling in het water staan. Ze krijgen dan een T-shirt aan waar de letters WW op staan (Water Witness), om aan te geven dat ze getuige zijn geweest van de doop. De man van Diana stond dus met zo’n T-shirt aan bij zijn vrouw en de predikant in het water. De predikant die haar zou gaan dopen, zag dat er met de man van Diana intussen ook iets gebeurd was. Hij voelde de vrijheid om daar aan hem te vragen of hij ook niet Jezus als zijn Redder wilde aannemen. Joe brak bij die vraag en snikte dat hij dat wilde. Staande in het water bad hij het zondaarsgebed na. Om vervolgens 5 minuten later tegelijk met zijn vrouw gedoopt te worden.

De getuigenissen rond de doopdiensten zijn buitengewoon aangrijpend. Juist door het feit dat je opnieuw bevestigd ziet dat God in deze tijd het leven van jonge christenen gebruikt om een welvaartsgeneratie de spiegel van een leven met Jezus Christus voor te houden.

Ooggetuige

Jan Willem en Inga Grievink: Ik was met mijn vader ‘per ongeluk’ aanwezig bij een van de doopdiensten van Willow Creek. Een doopdienst die nogal anders gaat dan ik gewend ben. ‘650 mensen dopen, hoe doe je dat?’ dacht ik. In de hele week bleken er in totaal acht voorbereidende doopdiensten te zijn geweest. Zes diensten voor volwassenen en jongeren, en twee apart voor de jongeren. Wij hebben op die zondagochtend van elk eentje meegemaakt. In die diensten werden de dopelingen al symbolisch gedoopt met een beetje water over hun voorhoofd. De dopelingen kwamen naar voren en hadden allemaal een briefje bij zich waar ze hun zonden op hadden geschreven. Er stond dan een groot kruis waar ze hun briefjes aan mochten prikken. Dit vond ik erg mooi om te zien. Dat je letterlijk je zonden aan het kruis hangt. Vervolgens gaven sommigen hun getuigenis. Het was wel jammer dat je niet van iedereen de getuigenissen kunt horen, maar er waren dan ook heel veel mensen die gedoopt werden (650 in totaal).

Na de zondagochtenddiensten ging iedereen die de echte grote doopdienst mee wilde maken naar buiten, naar het grote meer bij de kerk. Tot mijn verbazing zaten er duizenden mensen op de oevers. Het was heerlijk weer, je zag allemaal parasolletjes en mensen die aan het picknicken waren. Zo’n soort doopdienst had ik nog nooit gezien! Langzamerhand begon de oever vol te raken. Iedereen wilde een goed plekje hebben om vrienden en familieleden te zien die gedoopt werden. De meest naaste vrienden van elke dopeling hadden een paars T-shirt aan met daarop de letters WW (water witness). Die mochten mee in het water.
Die laatste zondagmiddag werden al deze ruim 650 nieuw bekeerde mensen in het meer gedoopt, kopje onder. Dit gebeurde in groepen van ongeveer vijftien mensen tegelijk door vijftien oudsten en predikanten. Het was erg mooi om te zien: de blijdschap op de gezichten toen ze weer uit het water kwamen en het applaus van het publiek als er weer een groep gedoopt was.

Kortom: het was een heel bijzondere doopdienst om mee te maken. Anders dan in Nederland, maar dat maakt het juist extra speciaal, vooral als je hoort wat jongeren kunnen betekenen in het leven van oudere mensen.

Inga Grievink

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons