The Passion of the Christ

in Mediatips

Er is veel commotie over de film ‘The Passion of the Christ’. De film over de laatste 12 uren van het leven ‘de’ Christus. Het kan bijna niet anders dan dat u erover hebt gehoord.

De film verdeelt overtuigde christenen. En de film maakt ook duidelijk hoe diep de afkeer van het christelijk geloof is bij grote delen van de heersende culturele en intellectuele elite in Nederland.
Ongeveer de helft van de bijbelgetrouwe christenen beoordeelt de film negatief. Zelfs al weten ze dat de film gemaakt is door een overtuigd christen: Mel Gibson. Hun sterkste argument is dat het lichamelijke lijden van de Here Jezus maar één aspect is. Het geestelijke lijden, het verlaten worden (en geoordeeld worden) door God Zelf, dat kan gewoon niet gefilmd worden en juist dat was essentieel in het offer van Christus voor onze verlossing.
De voorstanders van de film hebben een ander sterk argument. De film blijkt zeer zegenrijk te werken in de Verenigde Staten. Er komen zeer veel mensen tot geloof en de nazorg vanuit kerken is al stevig op gang gekomen. “En omdat de film er nu ook in Nederland is, moeten we de gelegenheid zo goed mogelijk gebruiken,” vinden de voorstanders. Ze gaan bioscoopbezoekers informatiepakketjes geven over Wie de Zoon van God is en waarom Hij ‘moest’ lijden en sterven. Opmerkelijk is dat sommige bioscoopexploitanten de gruwelijkheid van de film zo heftig vinden, dat ze zelf aan kerken hebben gevraagd om voorafgaand aan de film een toelichting te geven (in de bioscoopzaal) en nadien beschikbaar te zijn voor nazorg.

Ik kan mezelf heel goed herkennen in de argumenten van zowel de voor- als tegenstanders. Ik denk zelfs dat ze beide gelijk hebben. Ik was vorige week in de Verenigde Staten. Daar heeft The Passion of the Christ al heel veel teweeg gebracht. Grote stukken in volstrekt seculiere kranten met getuigenissen van mensen die tot levend geloof in Christus zijn gekomen na het zien van de film. “Omdat we opeens gingen beseffen waarom Jezus gestorven is. Voor onze zonden.” Opmerkelijk vond ik het getuigenis van veel randkerkelijke rooms-katholieke Amerikanen dat ze tot ‘bekering’ zijn gekomen na die film.
Ik zou zeggen: als je er als christen niet heen hoeft, ga dan niet! Ook al omdat de film zeer gruwelijk is. Maar als je een kans ziet om via die film over jouw geloof in gesprek te komen met niet-christenen, gebruik dan die kans. God heeft die film echt niet nodig. Maar ik geloof ook dat God deze film kan (en zal) gebruiken om harten van mensen te bereiken.
Deze film legt ook weer eens bloot hoe grote stukken van intellectueel Nederland tegen het christendom aankijken. Recensies en ingezonden stukken in bijvoorbeeld de Volkskrant, de NRC en Vrij Nederland (om maar een paar publicaties te noemen) geven dat haarfijn aan. Die vinden het bespottelijk dat er nog mensen zijn die in zo’n soort christendom geloven. Die vinden het belachelijk achterhaald dat er christenen zijn die al dat gedoe over Jezus letterlijk nemen. Die vergelijken het fundamentalisme van kerken en de zelfopoffering van Jezus met de Hamas en met zelfmoordterrorisme van deze tijd. Ik vind dat zelf eigenlijk het meest schokkend van al het rumoer rond de film. Net zo schokkend is het om te horen dat zeer vrijzinnige ‘christenen’ gelijksoortige argumenten gebruiken als atheïsten. Hun argument is dat het maar de vraag is of Jezus wel gestorven is en zeker niet als een soort letterlijk offer. Eigenlijk wist je dat wel, maar het is toch weer teleurstellend om te ontdekken dat mensen die heel dicht bij je staan (soms zelfs in hetzelfde kerkverband zitten) eigenlijk alleen maar geloven in een theoretische Jezus. De Bijbel zelf heeft het al gezegd: dat wat donker is, wordt donkerder en wat licht is, wordt lichter (Openbaring 22:11). Laat dat dan maar een oproep aan ons zijn om ‘licht’ te laten zien. En dat hoeft niet het licht van een bioscoopprojector te zijn!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons