Jezus

Wat weten wij over Jezus? Wat zeggen mensen over Jezus? Hoe gaan mensen met Jezus om?

Hemelvaart - ladder naar de hemel

Dit vieren we met Hemelvaart

Waarom christenen het 'afscheid' van Jezus vieren

Stille Zaterdag

Stille Zaterdag: de stilste dag ooit

Pasen krijgt meer glans als je op deze zaterdag eens stilstaat

Goede Vrijdag doornenkroon

Dit gebeurde er in de ‘Goede Week’ voor Pasen

Het verhaal achter Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Palmtak voor Palmpasen

Wat vieren christenen met Palmpasen?

De Stille Week start op Palmzondag vol hooggespannen verwachtingen

Kerstquiz met antwoorden

Doe de Grote Kerst Quiz: ken jij het échte kerstverhaal?

Hoe goed ken jij het echte kerstverhaal? (Christelijke kerstquiz mét antwoorden)

Reinier Sonneveld

De wolk, dat is de jas van God

De wolk, dat is de jas van God

Hoe wordt God zichtbaar in de Bijbel?

Pieter-Jan Rodenburg

De 7 verrassingen van de barmhartige Samaritaan

De 7 verrassingen van de barmhartige Samaritaan

Reinier Sonneveld over de bekende gelijkenis

Reinier Sonneveld

Paulien Vervoorn portret 2021 Ruben Timman

Paulien Vervoorn kijkt graag over kerkmuren heen

‘De verpakking is veranderd, maar de inhoud blijft’

Gert-Jan Schaap

Cultuurtheoloog Frank Bosman: ‘Wees als gelovige gerust een nar’

Cultuurtheoloog Frank Bosman: ‘Wees als gelovige gerust een nar’

'In debatten kijken mensen niet vreemd op als een christen een afwijkende mening verkondigt'

Hoe Bart mij aan Jezus doet denken

Hoe Bart mij aan Jezus doet denken

Column van Sara

Sara van der Toorn

Ds. Marien Kollenstaart schrijft boek 'Zoals Jezus'

Ds. Marien Kollenstaart schrijft boek 'Zoals Jezus'

'Hij daagt je uit een andere weg te gaan'

Reinald Molenaar

6 juni 2021
Het loopt niet zo lekker tussen broers en zussen in de Bijbel

Het loopt niet zo lekker tussen broers en zussen in de Bijbel

Broedermoord, incest, eerwraak - wat moeten we ermee?

Reinald Molenaar