Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Is Jan Marijnissen ook onder de profeten?

Blog van Andries Knevel

De kerk moet de verticale band, de band met God, niet vergeten. Het zijn geen woorden van een verontruste dominee, maar het is de waarschuwing van Jan Marijnissen.

De oud-SP-leider sprak deze woorden uit op een avond van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Ik kan het weten, want ik leidde het debat tussen onder meer Jan Marijnissen en dominee Paul Visser uit Amsterdam.

De vraag op deze avond was of de kerk in onze dagen niet al te veel benadrukt dat ze er wil zijn voor de armen, het milieu, de zonnepanelen, de moestuintjes en de kinderboerderij. En of de kerk zo niet het gevaar loopt om een van de talloze, inwisselbare maatschappelijke organisaties te zijn. Ik geef toe, de bovenstaande voorbeelden zijn misschien wat overdreven. Alhoewel, ik las pas van een dominee die voorzitter werd van de speeltuinvereniging en ik weet van een andere dominee die zich erg inzet voor Greenwheels, een bedrijf dat autodelen mogelijk maakt. Dat gebeurt met de beste motieven. De kerk moet en mag relevant zijn in de samenleving, en kan zo ook mooi het negatieve imago wat oppoetsen.

En toen kwam dus de waarschuwing van Jan. Want, zo betoogde hij, wat is nog de meerwaarde van een kerk, als het niet meer, of niet meer genoeg, over God gaat? Zijn woorden werden met veel verbazing, maar ook veel instemming begroet. Ze waren kennelijk zo opzienbarend dat twee landelijke christelijke kranten er aandacht aan besteedden. Nu loop ik al een tijdje mee op het kerkelijke erf en ik weet dus van de discussie over de verhouding woord-daad, of over de diaconale rol van de kerk. En ik ken ook het motto van het Leger des Heils: Soup, Soap, Salvation.

De spanning zal altijd blijven en in ieder tijdperk heeft de kerk heel goed na te denken over de boodschap en over de rol in de samenleving. Maar toch... Is Jan ook onder de profeten?

Geschreven door:

Andries Knevel

Theoloog en schrijver

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

CDA-voorzitter Ruth Peetoom te gast in 'Andries':

CDA-voorzitter Ruth Peetoom te gast in 'Andries':

'Ik word wel weer predikant'

politiek en... 4 maart 2018
Andries Knevel voor het eerst in 'De Kapel'

Andries Knevel voor het eerst in 'De Kapel'

'Wat een gave, en wat een opgave!'

Bart van Delen

Andries Knevel 2 maart 2018
Paul Blokhuis: ‘We verklaren de oorlog tegen roken’

Paul Blokhuis: ‘We verklaren de oorlog tegen roken’

Strijdlustige staatssecretaris in gesprek met Andries Knevel

Andries Knevel 11 februari 2018

Zij scheidden 50 jaar geleden en trouwden onlangs opnieuw

‘Oma die met opa trouwt, dat klinkt wel een beetje gek’