Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

EO-directeur Arjan Lock voorzitter College van Omroepen

'Vuist maken tegen de bezuinigingen'

in Christelijk Nieuws

Op 8 maart heeft Arjan Lock (EO) het voorzitterschap van het College van Omroepen overgenomen van Gerard Timmer (BNNVARA), die op 1 mei algemeen directeur wordt van de NOS. Arjan Lock en Gerard Timmer vormen samen met Eric van Stade (AVROTROS) het nieuwe presidium van het CvO.

Het College van Omroepen (CvO), waarin de landelijke omroepen zijn vertegenwoordigd, adviseert de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de NPO gevraagd en ongevraagd over het beleid inzake het media-aanbod van de landelijke publieke omroep. De bevoegdheden van het CvO zijn vastgelegd in de Mediawet. Zo wordt het college geraadpleegd bij het vaststellen van de profielen van de aanbodkanalen, het concessiebeleidsplan en de begroting. Ook wordt in het CvO het bredere bestuurlijke gesprek gevoerd en wordt gezamenlijk visie en strategie ontwikkeld.

We moeten ons sterker online positioneren

“Gerard heeft de omroepen nadrukkelijk een gezicht gegeven in de publieke discussie," zegt Arjan Lock. "Die lijn zullen wij zeker voortzetten. Een onafhankelijk en pluriform publiek bestel is bij uitstek de plek waar publieke waarden tot hun recht komen. Het is cruciaal dat de publieke omroepen, als belangrijke spelers, krachtig ondersteund worden. Het CvO zal daarom een vuist maken tegen de dreigende bezuinigingen op de publieke omroep. Een belangrijk speerpunt is wat ons betreft een heldere visie op de publieke omroep, ook na 2020. Een sterkere online positionering hoort daarbij."

Beeld: Willem-Jan de Bruin

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

EO-directeur: ‘NPO snijdt het hart uit onze programmering’

Evangelische Omroep| EO-directeur: ‘NPO snijdt het hart uit onze programmering’

EO moet groot deel van budget voor levensbeschouwing inleveren

Reinald Molenaar

2 July 2018
‘EO met nieuwe taak onverminderd missionair’

televisie| ‘EO met nieuwe taak onverminderd missionair’

Directie over de waarde van ontmoeting

“Soms is het leven onbegrijpelijk oneerlijk”

christelijke hulpverlening| “Soms is het leven onbegrijpelijk oneerlijk”

EO Metterdaad zamelt geld in voor slachtoffers van Boko Haram

Arjan Lock

23 June 2016