Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

De Wittenberg zet huidige programma’s nog één jaar voort

Bestuur herroept eerder besluit om opleidingen te stoppen

in Nieuws

Het bestuur van De Wittenberg heeft bekendgemaakt dat de programma’s Een Jaar Wittenberg en de Jongerenwerkersopleiding volgend jaar toch van start zullen gaan. Eerder werd om financële redenen besloten hiermee te stoppen. Onder druk van de achterban is dit besluit herzien.

"Uit het wijdvertakte netwerk van de Bijbelschool werd gereageerd: door medewerkers, studenten, vrijwilligers, leden van de leefgemeenschap en betrokkenen uit de achterban," schrijft de school in een persbericht over deze koerswijziging. "De inhoud van deze reacties liet een gemengd beeld zien: verontwaardiging, verdriet, boosheid en pijn, maar ook begrip, hoop en verlangen. Doordat de uitersten ver uit elkaar lagen, is hier en daar helaas ook onderlinge verwijdering ontstaan. 

Zoektocht onder voorwaarden

De noodzaak dat het (onderwijs)programma vernieuwd moet worden om toekomstbestendig te zijn, wordt gedeeld door alle betrokkenen bij de Wittenberg. Na rijp beraad is door bestuur en interim-directie besloten dat de voorgenomen zoektocht naar een vernieuwde invulling van de missie plaats zal vinden terwijl tegelijkertijd Een Jaar Wittenberg en de Jongerenwerkersopleiding nog één jaar door zullen gaan. Als voorwaarde hierbij is gesteld dat er eind juni een bepaald aantal aanmeldingen van studenten moet zijn. Daarnaast start de Wittenberg deze maand met een grote fondsenwervende actie om €125.000,- aan extra inkomsten te realiseren. Dit extra bedrag is nodig om het jaar onderwijs in 2018-2019 én de zoektocht naar vernieuwing te kunnen bekostigen.   

Deadline

Eind december zal er een levensvatbaar plan op tafel moeten liggen, zodat in januari 2019 kan worden begonnen met de werving voor dit nieuwe programma. Een kerngroep en een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de kring van medewerkers en het bestuur gaan samen met externe deskundigen hard aan de slag om nieuwe wegen te verkennen om de missie van de Wittenberg ook in de toekomst ten uitvoer te kunnen brengen."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

'Victor van Heusden zag eerst de mens en dan de mening'

christelijke organisaties| 'Victor van Heusden zag eerst de mens en dan de mening'

Reacties op het overlijden van een pionier en ziener

14 November 2018
Christelijke organisaties onderzoeken hoe geloof vorm krijgt op het werk

christelijke organisaties| Christelijke organisaties onderzoeken hoe geloof vorm krijgt op het werk

Hoe uiten werknemers hun geloof?

14 November 2018
Christelijke pionier Victor van Heusden overleden

christelijke evenementen| Christelijke pionier Victor van Heusden overleden

Van Flevofestival tot stiltecentrum

13 November 2018