Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

Moe of depressief? Put kracht uit deze hoopvolle Bijbelteksten

in Geloven
Blue Monday koffie

Het weer is ijskoud, je goede voornemens zijn mislukt en je salaris is nog niet binnen: vandaag is het Blue Monday. Kun jij wel wat positiviteit gebruiken op deze ‘meest deprimerende dag van het jaar’? Laat je bemoedigen door deze Bijbelteksten over vertrouwen, kracht, hoop en rust. God is altijd bij je!

Misschien heb je zelf verdriet of wil je iemand anders bemoedigen. De Bijbel is een boek bij uitstek dat troost kan geven. “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden,” zegt Jezus zelfs in Matteüs 5:4. Daarmee zegt Jezus overigens niet dat treuren vanzelfsprekend bij het leven van een christen hoort. De nadruk ligt juist op het tweede deel van de zin: Jezus bemoedigt en troost je als er leed op je weg komt.

God is altijd bij je

Maar de grootste bemoediging putten christenen uit het feit dat God bij je is én blijft, ook op moeilijke momenten. In de Psalmen lees je over de rauwe worsteling met lijden, die misschien herkenbaar voor je is. Toch weten de psalmisten dat God erbij is, midden in hun pijn en duisternis. “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed,” schrijft de psalmist in Psalm 23:4. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus de bijzondere naam Immanuel, wat betekent ‘God met ons’ (Matteüs 1:23). Een mooie belofte!

Hoe groot het leed en verdriet ook is, de Bijbel belooft steeds opnieuw dat er toekomst is. Voor veel christenen is de belofte van Gods koninkrijk – Gods nieuwe wereld – een grote troost: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want alles wat er eerst was, is voorbij.” Als dat geen hoopvolle en bemoedigende Bijbeltekst is!

17 bemoedigende Bijbelteksten

Lees hier hoopvolle en bemoedigende Bijbelteksten voor allerlei situaties.

1. Ik ben moe

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.
Mattheüs 11:28

2. Ik heb een mooie dag!

Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.
1 Timoteüs 6:6

3. Dit is toch onmogelijk? 

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'
Lukas 18:27

4. Wie houdt er echt van mij?

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou.
Jesaja 43:4

5. Ik heb er de kracht niet meer voor

'Je hebt niet meer dan Mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
2 Korinthiërs 12:9-10

6. Ik ben de draad kwijt

De weg van een mens wordt bepaald door de HEER.
Spreuken 20:24

7. Ik kan het niet aan

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

8. Ik zoek een schuilplaats

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
Psalmen 34:9

9. Ik ben er niet toe in staat

God heeft de macht u te overstelpen met al Zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
2 Korinthiërs 9:8

10. Zou het de moeite wel waard zijn?

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Romeinen 8:28

11. Ik kan mezelf niet vergeven

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
Romeinen 6:10-11

12. Hoe moet alles nu toch goed komen?

Mijn God zal uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
Filippenzen 4:19

13. Ik vind het eng om die stap te zetten

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Timotheüs 1:7

- Tekst loopt door onder afbeelding -

14. Ik voel me bezorgd en gefrustreerd

U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. 
1 Petrus 5:7

15. Ik denk dat ik te weinig geloof heb

Maar de ​Heer​ is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen ​het kwaad​ beschermen.
2 Tessalonicenzen 3:3

16. Wat heb ik eigenlijk te bieden?

Door Hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.
1 Korinthiërs 1:30

17. Ik sta er helemaal alleen voor

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Hebreeën 13:5-6

Waar komt Blue Monday vandaan?

In 2005 bedacht de Britse psycholoog Cliff Arnall een formule voor de meest depressieve dag van het jaar. De term Blue Monday komt van de Engelse uitdrukking ‘feeling blue’ (je neerslachtig voelen).

De ingrediënten voor een Blue Monday:

  • het weer is grauw;
  • je salaris laat nog even op zich wachten;
  • de feestdagen zijn alweer even voorbij;
  • je voornemens zijn mislukt.

Deze deprimaandag mag dan volop door de media- en reclamewereld zijn omarmd, volgens deskundigen is het een fabeltje. Arnall zou het op een akkoordje hebben gegooid met een reisorganisatie, die met de formule hun zonvakanties wilde promoten.

Bron: Lifelinemagazine.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons