Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

Moe of depressief? Put kracht uit deze hoopvolle Bijbelteksten

in Geloven

Het weer is guur, je goede voornemens zijn mislukt en je salaris is voorlopig nog niet binnen: vandaag is het Blue Monday. Kun jij wel wat positiviteit gebruiken op deze ‘meest deprimerende dag van het jaar’? Laat je bemoedigen door deze Bijbelteksten over vertrouwen, kracht, hoop en rust. God is altijd bij je!

1. Ik ben moe

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Mattheüs 11:28

2. Ik heb een mooie dag!

Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.
1 Timoteüs 6:6

3. Dit is toch onmogelijk? 

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'
Lukas 18:27

4. Wie houdt er echt van mij?

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou.
Jesaja 43:4

5. Ik heb er de kracht niet meer voor

Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
2 Korinthiërs 12:9-10

6. Ik ben de draad kwijt

De weg van een mens wordt bepaald door de HEER
Spreuken 20:24

7. Ik kan het niet aan

Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

8. Ik zoek een schuilplaats

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Psalmen 34:9

- Tekst loopt door onder afbeelding -

9. Ik ben er niet toe in staat

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
2 Korinthiërs 9:8

10. Zou het de moeite wel waard zijn?

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Romeinen 8:28

11. Ik kan mezelf niet vergeven

Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
Romeinen 6:10-11

12. Hoe moet alles nu toch goed komen?

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
Filippenzen 4:19

13. Ik vind het eng om die stap te zetten

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Timotheüs 1:7

14. Ik voel me bezorgd en gefrustreerd

U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 
1 Petrus 5:7

15. Ik denk dat ik te weinig geloof heb

Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Romeinen 12:3

16. Ik ben niet slim genoeg

Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.
1 Korinthiërs 1:30

17. Ik sta er helemaal alleen voor

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Hebreeën 13:5-6

Waar komt Blue Monday vandaan?

In 2005 bedacht de Britse psycholoog Cliff Arnall een formule voor de meest depressieve dag van het jaar. De term Blue Monday komt van de Engelse uitdrukking ‘feeling blue’ (je neerslachtig voelen).

De ingrediënten voor een Blue Monday:

  • het weer is grauw;
  • je salaris laat nog even op zich wachten;
  • de feestdagen zijn alweer even voorbij;
  • je voornemens zijn mislukt.

Deze deprimaandag mag dan volop door de media- en reclamewereld zijn omarmd, volgens deskundigen is het een fabeltje. Arnall zou het op een akkoordje hebben gegooid met een reisorganisatie, die met de formule hun zonvakanties wilde promoten.

Bron: Lifelinemagazine.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Geloof maakt niet onsterfelijk

Geloof maakt niet onsterfelijk

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Arie van der Veer

Gewone Middeleeuwer las Bijbel in volkstaal

Gewone Middeleeuwer las Bijbel in volkstaal

Onderzoek schijnt nieuw licht op geletterdheid in de Middeleeuwen

16 november 2018
De Bijbel is op de Filipijnen het meestgelezen boek

De Bijbel is op de Filipijnen het meestgelezen boek

'Het is de wens van het volk om God te kennen'

16 november 2018