Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Leren bidden: 3 gebeden om de dag mee af te sluiten

'Blijf bij ons met uw genade en goedheid'

in Geloven
Gebed: gevouwen handen boven een Bijbel

Het is natuurlijk mooi om in je eigen woorden te bidden, maar soms is het lastig om de juiste woorden te vinden. Daarom leerde Jezus ons het Onzevader. Hoewel geen gebed zo mooi is als het Onzevader, zijn er veel andere prachtige gebeden geschreven. Omdat we daar een hoop van kunnen leren, zetten we drie mooie gebeden om de dag mee af te sluiten op een rij.

Avondgebed van Maarten Luther

In Lucas 24 'bidden' de Emmaüsgangers: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” Deze woorden inspireerden Maarten Luther waarschijnlijk tot het schrijven van het volgende gebed.

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Gebed van Ambrosius

Hoewel het niet zeker is dat hij het daadwerkelijk heeft geschreven, wordt dit gebed toegeschreven aan de kerkvader Ambrosius van Milaan. Het origineel is in het Latijn geschreven en heet ‘O Lux, beata Trinitas’.

O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in de nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.
U loven we in de dageraad,
U smeken wij deze avond laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
Zij lof nu en tot alle tijd.

Bidden met de Psalmen

Dietrich Bonhoeffer schreef ooit: “De Psalmen zijn ons gegeven om in de naam van Jezus Christus te leren bidden.” Psalm 4 is bijvoorbeeld een prachtig gebed om de dag mee af te sluiten.

Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.

Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
de HEER luistert als ik tot hem roep.

Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ –
HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.

In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons