Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

'Bibel yn gewoan Frysk' bij The Passion

Lijdensverhaal in ‘gewoon’ Fries uitgedeeld bij The Passion

in Mediatips

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt tijdens The Passion op 13 april in Leeuwarden een tweetalig boekje met het lijdensverhaal uit Matteüs: in gewoon Nederlands en ‘gewoon’ Fries. De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholengemeenschap in Burgum.

"Het lijdensverhaal uit Matteüs 26-28 was al in gewoon Nederlands beschikbaar, namelijk in de Bijbel in Gewone Taal. Nu brengen we daarnaast het lijdensverhaal in 'gewoon' Fries, de moedertaal van de Friezen. We hopen dat dit verhaal de harten van de mensen op het plein, op scholen en in kerken zal raken", zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf.

Bibel yn gewoan Frysk
De Nederlandse tekst van de drie hoofdstukken uit Matteüs komt uit de Bijbel in Gewone Taal. De Friese vertaling hanteert dezelfde principes en bevat korte, begrijpelijke zinnen. Leerlingen uit 3 HAVO/VWO van het Liudger College in Burgum hebben de vertaling gemaakt onder zorgvuldige supervisie van docenten en diverse externe deskundigen.

Bibel yn gewoan Frysk, It pasjeferhaal neffens Mattéus wordt uitgedeeld op het Wilhelminaplein tijdens The Passion. Het boekje is daarnaast beschikbaar voor kerken en scholen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Vragen over de heilige Geest

Vragen over de heilige Geest

Vandaag vieren we Pinksteren. Niet iedereen weet tegenwoordig nog wat dat feest inhoudt en betekent. Deze keer zal ik het nog eens op een eenvoudige...

Arie van der Veer

Onze Vader in NBV op 3 punten aangepast

Onze Vader in NBV op 3 punten aangepast

Verbeterde versie voorgelegd aan publiek

bijbel 15 mei 2018
De heilige Geest is er, Altijd!

De heilige Geest is er, Altijd!

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Arie van der Veer

Zij scheidden 50 jaar geleden en trouwden onlangs opnieuw

‘Oma die met opa trouwt, dat klinkt wel een beetje gek’