Icon--npo Icon--menu Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Week van Gebed: als God je gebed níet verhoort

Een bemoediging voor wie worstelt met Gods zwijgen

in Geloven

In veel kerken is zondag het startschot gegeven voor de Week van Gebed. Christenen uit allerlei verschillende kerken komen deze week samen in gebedsbijeenkomsten. Spreker en schrijver Ron van der Spoel schreef voor EO.nl/geloven een bemoediging voor bidders die worstelen met Gods zwijgen. Wat als God je gebed niet verhoort?

“In de Bijbel begint alles met het spreken van God. Dat is een van de meest kenmerkende dingen van God: Hij spreekt. Dit blijft God door heel de Bijbel doen, Hij laat zich horen door profeten, door zijn Zoon, door de apostelen. Maar soms zwijgt God.

God zwijgt heel lang als Job klacht na klacht naar de hemel schreeuwt. God zwijgt als het volk Israël klaagt in Babel. In Klaagliederen staat: ‘U hult U in een wolk, geen gebed dringt tot U door’.
God zwijgt als Jezus roept aan het kruis: ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?’.
God zwijgt als Jezus op stille zaterdag in het graf ligt.

"Hoort God ons wel? Waarom reageert hij niet?"

We kennen allemaal het spreken van God, maar we worstelen ook allemaal met het zwijgen van God, met het niet beantwoorden of verhoren van onze gebeden. Hoort God ons wel? Waarom reageert hij niet?

Van God los
Toen Israël in slavernij in Egypte was, riepen ze tot de God van hun vaders Abraham, Isaäk en Jakob, maar het duurde 430 jaar (!) voor God antwoordde: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte  aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord …’

Het is deze ervaring die we door heel de Bijbel zien: we roepen tot God, maar Hij lijkt afwezig. Toch blijkt dan altijd dat Hij er wel degelijk was, verborgen, op de achtergrond.

God is er vaak zoals een vader die z’n kind leert fietsen: eerst houdt hij het goed vast, maar om het te leren moet hij het kind loslaten. Dan kan het vallen, zeker, maar de vader is er bij, raapt het op en duwt het weer op gang.

"Als God zwijgt, keert Hij zich niet van je af"

De enige die echt totaal los van God is geweest, is Jezus aan het kruis. En zelfs dan durft Hij zich toe te vertrouwen aan God: ‘In uw handen beveel Ik mijn geest’. Hij voelt God echt niet meer, is zijn Vader helemaal kwijt, maar gelooft met heel zijn leven dat God niet loslaat waar Hij aan begonnen is, Hij gelooft in de opstanding van zijn leven!

Verlangen naar Zijn liefde
De tijd waarin God zwijgt, waarin gebeden niet worden verhoord, is de tijd waarin we het meest leren alles van onszelf los te laten, omdat we zo intens naar Hem gaan verlangen.

Als God zwijgt, als God niet meer ingrijpt, zal onze blik langzaam maar zeker van zijn handen naar zijn ogen gaan. Dan zoeken we niet meer wat Hij voor ons kan doen, want Hij doet even niets. Dan zoeken we vol vertwijfeling en verlangen naar Zijn liefde, naar zijn hart.

Als God zwijgt, keert Hij zich niet van je af, maar wacht Hij tot jij je echt naar Hem toekeert.”

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Dit jaar staat de week in het teken van verzoening.


Tekst: Ron van der Spoel

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons