Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

5 redenen om ‘groen’ te geloven

Waarom 'vergroenen' relevant is

Onlangs was er een mooie bijeenkomst, GroenGelovig. Daarin beloofden diverse christelijke organisaties zich te ‘vergroenen’. Maar waarom eigenlijk? Waarom heeft geloven iets met het milieu te maken?

Op GroenGelovig deden diverse clubs een stevige belofte. Ze willen echt hun organisaties veranderen. Hier vijf redenen waarom jij daar ook iets mee kan.

1. Groen is je Schepper eren
Het leven is niet een of andere steen die toevallig op straat ligt en waar je over struikelt. Het is zorgvuldig bedacht en samengesteld. Het is een gigantisch cadeau, groter bestaat niet. Het is niet, zeg, een pluisje dat toevallig ’s ochtends op je neus dwarrelt: het is een geweldig ontbijt-op-bed dat je gebracht wordt op het moment dat je je ogen opent. Je kunt eigenlijk niet anders dan daar zorgvuldig en waardig mee omgaan. Anders zou het zoiets zijn alsof je geliefde een prachtig ontbijt-op-bed heeft verzorgt en je kiepert de helft op de grond en laat de rest staan… 

2. Groen is mensen beschermen
Het ‘milieu’, dat klinkt wat stoffig, nietwaar? Beetje jaren ’80 ook. Je denkt aan kerncentrales en ‘het gat in de ozonlaag’, en het voelt allemaal zo ver weg. Ik bedoel: heb je dat gat ooit gezien en ben je wel eens bij een kerncentrale geweest? Nou ja, meestal beseffen we ook wel dat het over veel meer gaat. Over dieren die uitsterven, over de stijgende zeespiegel, over klimaatsverandering. En dan voel je ook al wel dat het niet alleen over ‘zielige’ planten en dieren gaat: het milieu is ons milieu. Groen gaat over mensen! Het zijn miljoenen mensen die al lijden onder klimaatsverandering bijvoorbeeld. In een Westerse stad voel je het niet zo meer, maar wij zijn door en door verbonden aan de natuur en zonder kunnen we niet.

3. Groen is je kleinkinderen liefhebben
Iedereen wil dat je kleinkinderen het goed hebben, het liefst nog wat beter dan jezelf. Maar er zijn veel signalen dat de huidige kleinkinderen de eerste zijn sinds lange tijd die het slechter zullen hebben. Ook als je zelf geen kinderen of kleinkinderen hebt, is dat een verschrikkelijk vooruitzicht. Niemand wil toch alleen voor zichzelf leven, opgesloten in je eigen cultuurtje en tijdje? Je wilt toch betekenis hebben en zorgen dat het leven wat leuker wordt? Keuzes die wij nu maken hebben, meer dan ooit, gevolgen voor latere generaties. We bewegen niet in een vacuüm, waarin wat je doet in een niets verdwijnt. Je daden zijn eerder stenen in een vijver, die lange tijd later nog ‘kringen’ achterlaten. 

"Verspilling treft vooral de mensen die toch al kwetsbaar zijn"

4. Groen is eerlijk
Verspilling treft vooral de mensen die toch al kwetsbaar zijn. Om het simpel te zeggen: in Nederland kunnen we wel een metertje of wat zeespiegelstijging aan, omdat we toch prachtige dijken kunnen bouwen, maar in Bangladesh is dan het land vrijwel weggevaagd. Een van de vele oorzaken van de oorlog in Syrië blijkt ook de klimaatsverandering te zijn: daardoor was het droger in dat land, mislukten de oogsten, was er grotere onvrede en had IS een voedingsbodem. Duurzamer leven maakt de wereld eerlijker.

5. Groen is ontvangen
We maken onszelf wel eens wijs dat we voornamelijk ons eigen leven maken en ons succes aan onszelf te danken hebben. Natuurlijk heb je wel enige invloed op hoe je dag verloopt, maar een groot deel gebeurt je. Je genen kies je niet, je ouders niet, het land waarin je geboren wordt niet, je klas niet, je docent niet - en daarmee heb je al verreweg het grootste deel te pakken van hoe je leven gaat verlopen. Als je meent dat je vooral zelf je succes bepaalt, dan voelt het wrang iets weg te geven. Het voelt alsof je ‘recht’ hebt op je ‘eigen’ geld. Als je tot je laat doordringen hoeveel je hebt gekregen, wordt het ook makkelijker om los te laten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons