Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Week van Gebed geeft jóu het woord

Draag het evangelie uit!

in Geloven

Ben jij een bidder? Ook als je 'nee' zegt ben je welkom tijdens de Week van Gebed in de vele kerken die hun deuren op zetten. Iedereen is uitgenodigd om mee te bidden én om te ervaren hoe bijzonder en verrijkend samen bidden is.

De Week van Gebed is er voor iedereen: samen bidden, ieder op zijn eigen manier. We bidden om de eenheid te ervaren die niet door mensen gemaakt kan worden, maar alleen door de Geest van God. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Bijzonder
Daarnaast is het een bijzondere belevenis om te merken dat kerkmuren of verschillende achtergronden wegvallen als je samen bidt. Je bent echt één. Dorina Nauta, projectleider van de Nederlandse Week van Gebed, zegt hierover: "Jezus zegt dat de wereld gaat begrijpen wie Jezus is, als wij één zijn. De wereld gaat dan zien hoe groot Gods liefde is. Kippenvel toch! Het kan niet anders dan dat God heel blij wordt van mensen die samen bidden."

Thema
Het thema van de Week is ‘Het woord is aan jou’, naar 1 Petrus 2 vers 9,10. In dit bijbelgedeelte roept Petrus de gemeente in Rome op om Gods grote daden te verkondigen. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen.

Wist je dat...
... januari wereldwijd de maand is waarin miljoenen christenen en kerken sámen 'de handen vouwen' om te bidden? Bidden voor grote issues en wereldzaken, maar ook bidden voor de lokale kerken en christenen, familie, de vluchtelingen die in jouw straat wonen.

Jongerendienst en startdienst
Speciaal voor jongeren is er zaterdagavond 16 januari een Prayernight. De zondagochtend daaropvolgend, 17 januari, is er een startsamenkomst in de Immanuëlkerk in Maassluis. Je kunt er bij zijn of live meekijken op NPO2, 9:10.

In verband met de live uitzending op EO- televisie is het verzoek om uiterlijk om 8.30 uur in de Immanuëlkerk aan de Lange Boonestraat 5 te Maassluis aanwezig te zijn.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland (voorheen EA-EZA) en de Raad van Kerken.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Hoe deel je als christen van wat God jou heeft toevertrouwd?

Hoe deel je als christen van wat God jou heeft toevertrouwd?

Boek van Diaconaal Steunpunt wil vooral inspireren

Miriam Duijf

Tilburgse theologieopleiding stapt over op Engels

Tilburgse theologieopleiding stapt over op Engels

'We wilden een toegankelijke, betaalbare en Engelstalige opleiding theologie'

Tirza van der Graaf

christelijke... 28 juni 2018
Israëlische organisatie beloond voor hulp Palestijnse kinderen

Israëlische organisatie beloond voor hulp Palestijnse kinderen

Dokter: 'Ik zie geen baby uit Gaza, ik zie een kind'

christelijke... 27 juni 2018

Annemarie wordt langzaam blind

‘Ik weet niet goed of mijn ziekte een doornenkroon of een lauwerkrans is’