Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Meld vloeken vanaf nu online

Bond tegen Vloeken start online meldpunt

in Nieuws

De Bond tegen Vloeken start dit jaar 'Meldpunt vloeken'. Wie zich stoort aan het gebruik van vloek- en scheldwoorden kan vanaf nu online melding maken.

Bij de Bond komen jaarlijks ruim 100 meldingen binnen van Nederlanders die zich storen aan taaluitingen op radio, TV en in andere delen van de publieke ruimte. Het Meldpunt vloeken geeft mensen de gelegenheid om taalgebruik dat zij als kwetsend of onfatsoenlijk ervaren, te melden, schrijft de Bond op haar website. Zij kunnen op de website www.meldpuntvloeken.nl aangeven aan welke taal en in welke omstandigheden zij zich stoorden.

Mooie taal
Daarnaast heeft de Bond als doel om bedrijven en organisaties met deze informatie bewust te maken van het effect van taal. Lelijk taalgebruik stoot af. Daarom winnen bedrijven en organisaties aan binding met de doelgroep als zij investeren in mooie taal. De Bond tegen vloeken wil hier aan bijdragen door jaarlijks een verslag uit te brengen. Daarin kan op basis van de verkregen informatie advies gegeven worden over welke taal beter niet of juist wel gebruikt kan worden. Een nieuwe stap op weg naar een mooier Nederland.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

800.000 handtekeningen als hart onder de riem

800.000 handtekeningen als hart onder de riem

Christenen wereldwijd ondertekenen petitie als steun voor minderheden in Irak en Syrië

Joëlle Post

Dit heb je gemist...

Dit heb je gemist...

Afgelopen weekend op tv en radio

Bart van Delen

‘Zolang er christenen in Syrië zijn, blijf ik’

‘Zolang er christenen in Syrië zijn, blijf ik’

Priester Athanasios uit Homs spreekt op de Open Doors-dag

Joëlle Post