Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Kinderen uit gelovige gezinnen delen minder graag

Resultaten in strijd met beeld ouders

in Geloven

In tegenstelling tot wat hun ouders denken zijn gelovige kinderen een minder groot voorstander van samen delen dan niet-gelovige kinderen.

Wetenschappers van de universiteit van Chicago bestudeerden de perceptie en het gedrag van kinderen tussen da vijf en twaalf jaar. De kinderen waren afkomstig uit zes landen (Canada, China, Jordanië, Zuid-Afrika, Turkije en de VS). De kinderen kwamen uit gezinnen waarin men niet-religieus, christen of moslim was. De onderzoekers keken niet alleen naar de mate waarin kinderen geneigd waren om bepaalde zaken te delen, maar ook naar hoe sterk ze geneigd waren om anderen te veroordelen of te straffen wanneer deze iets verkeerd deden, schrijf Scientias.

Samen delen
Tijdens een eerste experiment kregen de kinderen tien stickers en de mogelijkheid om deze met een kind dat ze niet konden zien, te delen. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen afkomstig uit christelijke en islamitische huishoudens significant minder sterk geneigd waren dan kinderen uit niet-religieuze huishoudens om hun stickers te delen. En hoe ouder de kinderen waren – en hoe langer ze dus aan religie waren blootgesteld – hoe minder vrijgevig ze werden. De kinderen die het langst een religieuze opvoeding hadden genoten, waren het minst geneigd om te delen.

Straffen
Tijdens een tweede experiment kregen kinderen een kort filmpje te zien waarin een individu expres of per ongeluk tegen een ander individu opbotste. De kinderen moesten aangeven hoe gemeen ze het gedrag van het eerste individu vonden en welke straf dit individu verdiende. Gebleken is dat kinderen uit religieuze gezinnen een voorkeur hadden voor strengere straffen voor asociaal gedrag. Ook oordeelden ze harder over asociaal gedrag dan kinderen uit niet-religieuze gezinnen.
Vaak wordt gesteld dat religie moreel gedrag bevordert. Maar dit onderzoek trekt die conclusie in twijfel. “De resultaten trekken het idee dat religie prosociaal gedrag bevordert in twijfel en roept de vraag op of religie wel zo belangrijk is voor de morele ontwikkeling. Het suggereert dat de secularisatie van de morele discussie mensen niet onaardiger maakt. Sterker nog: het lijkt het tegenovergestelde te bewerkstelligen".

De ouders
Ook voor de ouders was een rol in dit onderzoek weggelegd. Zij moesten vragenlijsten invullen over hun eigen religieuze overtuigingen. Ook werd ze gevraagd naar het inlevingsvermogen en rechtvaardigheidgevoel van hun kinderen. Opvallend genoeg zijn de resultaten in strijd met het beeld dat ouders van hun kinderen hebben. Zo bleken gelovige ouders veel sterker dan niet-gelovige ouders geneigd te zijn aan te geven dat hun kinderen heel empathisch waren en meer oog hadden voor de benarde situatie van anderen.

Bron: Scientias.nl naar een onderzoek van de University of Chicago

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons