Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Welkomstdienst voor vluchtelingen in Apeldoorn

"Weet je welkom"

in Christelijk Nieuws

Aankomende zondag is er in De Grote Kerk in Apeldoorn een dienst waarin diverse kerken vluchtelingen hartelijk verwelkomen. De dienst is gericht op de ongeveer 400 vluchtelingen die in de Americahal in Apeldoorn worden opgevangen.

Ds. Bert Schüssler, predikant van de Grote Kerk, over de bijeenkomst: "Je zult maar zo ontheemd zijn. Ver weg van huis en familie. Opgejaagd door oorlog. Onze boodschap: We zien het. We weten het. Weet je welkom."

Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van een gezamenlijke bijeenkomst waarbij betrokkenen uit de omgeving nadachten over het ondersteunen van vluchtelingen. Bij deze bijeenkomst waren er ook afgevaardigden van de kerken uit de omgeving.

Viering
De dienst vindt plaats op zondag 20 september om 15.00 in de Grote Kerk in Apeldoorn. Er is gekozen voor een drietalige dienst in het Nederlands, Engels en Arabisch. In de oecumenische dienst wordt er samengewerkt tussen de rooms-katholieke, protestantse en evangelische kerken uit de omgeving.

Er wordt opgeroepen om vluchtelingen mee te nemen naar de dienst. Meer informatie over de dienst is te vinden op de website van de Grote Kerk in Apeldoorn.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons