Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

17 Bijbelteksten voor als je er doorheen zit

Moe, down of terneergeslagen? Laat je bemoedigen door Gods manier van kijken.

in Geloven

Wie kent het niet? Na een volle dag thuis of op je werk wil je maar één ding: met je benen omhoog onderuit op de bank. Bijkomen en opladen. Bestaat er ook een bank om op onderuit te gaan wanneer je vertrouwen op God een oplaadronde kan gebruiken? Lifeline Magazine zocht een stel Bijbelteksten bij elkaar die je op een andere manier laten kijken.

1. Ik ben moe.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Mattheüs 11:28

2. Ik heb een mooie dag!
...voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.
1 Timoteüs 6,6

3. Dit is toch onmogelijk? 
Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'
Lukas 18:27

4. Wie houdt er echt van mij?
Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou.
Jesaja 43:4

5. Ik heb er de kracht niet meer voor.
Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
2 Korinthiërs 12:9-10

6. Ik ben de draad kwijt.
De weg van een mens wordt bepaald door de HEER
Spreuken 20:24

7. Ik kan het niet aan.
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

8. Ik zoek een schuilplaats.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Psalmen 34:9

9. Ik ben er niet toe in staat.
God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
2 Korinthiërs 9:8

 

10. Zou het de moeite wel waard zijn?
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Romeinen 8:28

11. Ik kan mezelf niet vergeven. 
Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. 
Romeinen 6:10-11

12. Hoe moet alles nou toch goed komen?
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid.
Filippenzen 4:19
13. Ik vind het eng om die stap te zetten. 

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
2 Timotheüs 1:7

14. Ik voel me bezorgd en gefrustreerd.
U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 
1 Petrus 5:7

15. Ik heb denk ik helemaal niet genoeg geloof. 
Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.
Romeinen 12:3

16. Ik ben niet slim genoeg. 
Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden.
1 Korinthiërs 1:30

17. Ik sta er helemaal alleen voor. 
Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Hebreeën 13:5-6

Bron: Lifelinemagazine.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons