Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Enquête toekomst PKN ruim 18.000 keer ingevuld

PKN wil 'back to the basics'

in Christelijk Nieuws

Zo'n 1000 predikanten, 4500 ambtsdragers, 6500 vrijwilligers en 6000 overige kerkgangers hebben de vragenlijst over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland ingevuld. De vragenlijst is vooral ingevuld door mensen tussen de 45 en 75 jaar, 65 procent van de respondenten.

(imported body)

PKN-scriba Arjan Plaisier is dankbaar dat mensen hun mening hebben laten horen over de toekomst van de kerk: "Dit helpt de synode in haar besluitvorming."

De resultaten van het onderzoek worden op donderdag 23 april - tijdens de vergadering van de generale synode - openbaar gemaakt. Het is een bezinnende bespreking ter voorbereiding op definitieve besluitvorming tijdens de synodevergadering in november 2015. 

Sinds november 2014 praat de synode namelijk over 'de kerk op weg naar 2025'. Daarin zoekt de PKN hoe ze 'back to the basics' kunnen gaan: een kerk als geloofsgemeenschap in Jezus’' naam. 

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons