Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Voor het eerst: meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland

Ook opvallend: aantal gelovigen onder jongeren hoger

in Nieuws

Voor het eerst telt Nederland meer ongelovigen dan gelovigen. Iets meer dan 25 procent van de Nederlanders is atheïst, terwijl 17 procent gelooft in het bestaan van God.

Dat blijkt uit onderzoek naar spiritualiteit en geloof dat in opdracht van Trouw werd uitgevoerd door Ipsos en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bij de vorige meting in 2012 vormden gelovigen nog een krappe meerderheid.

Tussen godsgeloof en ongeloof
Volgens de onderzoekers zweeft de overgrote meerderheid (60 procent) tussen godsgeloof en ongeloof in. Ze weten niet of er überhaupt een God of hogere macht bestaat (agnosten) denken wel dat er 'iets' van een hogere macht moet zijn (ietsist). Dat het aantal gelovigen verder is afgenomen komt volgens de onderzoekers onder meer omdat mensen meer zelf kunnen bepalen wie ze zijn. "Vroeger bepaalde je dorp, je familie of je kerk wie je was."

Ruim de helft (53 procent) van de Nederlanders denkt dat er leven na de dood is, maar over hoe dat hiernamaals eruit zou moeten zien, wordt verschillend gedacht.

Meer gelovigen onder jongeren
Onder jongeren is het aantal gelovigen iets hoger dan onder ouderen. Een op de vijf Nederlanders tussen 18 en 34 jaar (20 procent) zegt in God te geloven. Dat percentage ligt een stuk lager bij andere, oudere leeftijdsgroepen. Dat is opvallend, maar het is volgens de opstellers van het rapport nog te vroeg om er conclusies aan te verbinden. Er is nog geen eerder onderzoek waaruit iets soortgelijks blijkt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

‘Christenen, doe niet aan yoga!’

‘Christenen, doe niet aan yoga!’

Kerk in India waarschuwt gelovigen geen yoga te beoefenen

Gert-Jan Schaap

kerk 20 april 2018
God en het lijden

God en het lijden

Hoe ga je daar als christen mee om?

Auto’s weggeven om bezoekers te trekken? Deze kerk deed het

Auto’s weggeven om bezoekers te trekken? Deze kerk deed het

Want, zegt de voorganger: "Gods liefde is onvoorwaardelijk"

Gert-Jan Schaap

kerk 6 maart 2018

Zij scheidden 50 jaar geleden en trouwden onlangs opnieuw

‘Oma die met opa trouwt, dat klinkt wel een beetje gek’