Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Preekbevoegdheid voor leden NGK

Regeling voor ‘rondreizende predikanten’

in Christelijk Nieuws

Leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunnen toestemming krijgen om te preken, ook als ze geen predikant zijn. Dit is zaterdag besloten tijdens de Landelijke Vergadering van de NGK in Zeewolde. Zo melden het ND en Cvandaag.

Gaven
Kerkleden die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten wel de gave bezitten om voor te gaan in kerken en een opbouwend woord te spreken. Er moet een gemotiveerd verzoek ingediend worden bij de regiovergadering waar het kerklid onder valt. Dit verzoek is inclusief uitgeschreven preek, liturgie en gebeden. Onder meer door de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken wordt bepaald of de persoon in kwestie deze gaven bezit. Als dit het geval is, krijgt de ‘prediker’ begeleiding van een opgeleide predikant en een 'bovenplaatselijke' preekbevoegdheid van twee jaar, die daarna met drie jaar kan worden verlengd.
 
Regeling
In de nieuwe regeling voor ‘rondreizende predikanten’ staat niets over de bediening van sacramenten, geloofsbelijdenis afnemen en het bevestigen van kerkelijke huwelijken en ambtsdragers. "Hierover wordt in de Nederlands Gereformeerde Kerken verschillend gedacht en wij vinden een regeling inzake preekbevoegdheid niet de plaats om de discussie daarover te beslechten", aldus de uitleg van de commissie.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons