Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Volgend jaar beslissingen over leer kerk

in Nieuws

De meerderheid van de 191 bisschoppen die deelnemen aan de buitengewone synode over het gezin, is volgens kardinaal Wim Eijk tegen veranderingen in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Of er toch veranderingen komen, wordt pas volgend jaar oktober duidelijk. Dan heeft in het Vaticaan een tweede bisschoppensynode over het gezin plaats.

Paus Franciscus heeft laten weten dat hij de conclusies van de bisschoppen overneemt en niet later met een eigen document komt, zoals tot nu toe bij bisschoppensynodes gebruikelijk was.

De bisschoppen komen zaterdag voor het laatst bijeen. Begin deze week werd een tussentijds document gepubliceerd, dat de inbreng van de deelnemers weergaf. Het secretariaat van de bisschoppensynode haastte zich te verklaren dat het slechts om een werkdocument ging, dat niet het officiële standpunt van de kerk behelsde. Het document sprak bijvoorbeeld op een milde toon over homoseksuelen, wat in sommige media werd beschreven als een fundamentele wijziging in de leer van de kerk.

De bisschoppen stemmen zaterdag over het slotdocument. Dat stuk wordt aangeboden aan paus Franciscus. Het is nog niet duidelijk wanneer het wordt gepubliceerd. Aanvankelijk werd gezegd dat dat zaterdag zou zijn, maar nu wordt eerder verwacht dat het pas begin volgende week naar buiten komt. Het document moet de bezinning onder de katholieken over de ethische leer van de kerk stimuleren. Pas volgend jaar wordt duidelijk, waartoe dat heeft geleid.

 

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

‘God is Jong’: nieuw boek van de paus, voor jongeren

‘God is Jong’: nieuw boek van de paus, voor jongeren

“Een moedige, intieme en gedenkwaardige dialoog,” belooft de uitgever

Gert-Jan Schaap

christelijke...
Paus bidt voor een interview altijd tot de heilige Geest

Paus bidt voor een interview altijd tot de heilige Geest

'Ik weet dat dit me kwetsbaar kan maken, maar ik ben bereid dat risico te nemen'

Mirjam Hollebrandse

bidden
Paus wil doodstraf uitsluiten in katholieke catechismus

Paus wil doodstraf uitsluiten in katholieke catechismus

'Elk leven is heilig'

Joëlle Post

paus

Hoor jij in de stilte ook iets anders?

De '90 seconden' van Dominee Baardmans