Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

De dood hoort bij het leven ... of toch niet?

Zijn we gemaakt om te sterven?

in Geloven

Angst voor de dood is een bekend verschijnsel. Veel mensen hebben hier last van. Waar komt deze angst vandaan? Vind je het interessant om te weten wat de bijbel zegt over de oorzaken van dood en angst voor de dood? Lees dan verder.

In het bijbelboek Genesis wordt verteld dat God de wereld maakte. Toen God alles gemaakt had, was het mooi en  goed. Heel goed zelfs: God was nauw betrokken bij de aarde en de mensen stonden in direct contact met Hem!

God gaf de mens de opdracht om goed voor de aarde te zorgen. Er was geen enkele aanleiding voor angst. Al helemaal niet de angst voor de dood, want die bestond niet eens! De mensen mochten van alles genieten, wat ze van God hadden gekregen. God had gezegd: "Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven" (Genesis 2:16-18).

Vertrouwensbreuk
God vroeg de mensen (Adam en Eva) om hem en zijn woorden te vertrouwen maar ze lieten zich verleiden om van die ene boom te eten. Ze begonnen te twijfelen aan de woorden van God en dachten dat ze door het eten van de vrucht alles zouden weten en kunnen en zo aan God gelijk zouden zijn.

Toen ze van die boom aten, ontdekten ze het kwaad: ze waren los van God geraakt. De nauwe relatie die ze tot dat moment met Hem hadden, werd verbroken. Adam en Eva waren bang voor God geworden en ook het vertrouwen in elkaar kwijtgeraakt.

In Genesis 2 wordt beschreven, dat hiermee de dood zijn intrede deed. In dit licht betekent dood dus vooral: het ontbreken van een (vertrouwens)band met God. Alles stond ineens in een totaal ander perspectief. De onbezorgdheid en het vertrouwen die er eerst waren, maakten plaats voor angst, verdriet en dood. De relatie met God voelde niet veilig meer, evenmin de relatie met elkaar. Angst ging overheersen en overheerst vaak nog steeds.

Niet het einde
In de bijbel staat ook beschreven dat God de mensen niet de rug toekeerde, hoewel zij bij hem vandaan gingen. Vanaf het allereerste moment wilde hij de relatie  herstellen en de mensen vrijmaken van hun angsten, hen verlossen van de dood. Dit deed hij uiteindelijk in de persoon van Jezus Christus. Voor veel mensen een goed voorbeeld, voor anderen een groot profeet. Maar volgens de bijbel was hij meer dan dat .... 

Meer hierover kun je in een volgend artikel lezen:

Jezus en zijn angst voor de dood

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons