Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Onderzoek: Christendom buiten de kerk beklijft niet

Kerk en christelijk geloof hebben elkaar nodig.

in Christelijk Nieuws

Voor de vijfde keer sinds 1972 publiceert de EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) een breed onderzoek naar kerklidmaatschap in Duitsland, dit keer onder de titel Engagement en onverschilligheid.

(imported body)

In de jaren 70 en 80 van de vorige waren theologen en sociologen positief over een “kerk buiten de kerk”: christenen die zich niet langer aan het instituut kerk gebonden achten, maar hun christelijk geloof in hun maatschappelijk engagement praktiseerden.

Elkaar nodig
Nu concluderen de onderzoekers dat van een 'kerk buiten de kerk' geen sprake is. Kerk en christelijk geloof hebben elkaar nodig. Mensen buiten de kerk raken gewend aan een leven zonder godsdienst. Overigens is het besluit om met de kerk te breken zelden gebaseerd op negatieve ervaringen of uitgesproken kritiek. Men raakt geleidelijk aan vervreemd van de kerk.

Bron: Tertiaalsignaal juni 2014 Foto: Craig Towens

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons