Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Is het oudste verhaal van Adam gevonden?

Prof. dr. M.J. Paul: "Genesis is veel ouder"

in Mediatips

Twee Nederlandse oudtestamentici zeggen het oudste verhaal over Adam en Eva te hebben ontdekt. Deze 'Mythe van Adam' staat beschreven in het boek 'Adam, Eva and the Devil'.

In het boek Adam, Eve and the Devil bespreken Dr. Marjo Korpel en emeritus hoogleraar dr. Johannes de Moor hun bevindingen over de kleitabletten. Beiden zijn oudtestamentici van de Protestantse Theologische Universiteit.

Mythe
De kleitabletten zijn in 1929 in Ugarit, Syrië gevonden. Ugarit is het toenmalige Kanaän. De teksten vermelden het volgende, volgens Korpel en de Moor:
Er bestaat een scheppergod genaamd El. Daarnaast zijn er nog meer goden, waaronder Adam en de slechte godheid Horon. Deze goden leven in de 'wijngaard van de grote goden' en hebben toezegging tot de 'Boom des Levens'. De slechte godheid Horon wil net zo machtig zijn als El en staat tegen hem op. El verbant hem als straf van de godenberg. Horon verandert uit wraak in een slang en vergiftigt de 'Boom des Levens'.
Adam wil de slang stoppen, maar wordt in zijn dappere reddingspoging gebeten door de slang. Door deze beet verliest hij zijn goddelijkheid en wordt menselijk. Om het verdriet van Adam te sussen schept de zonnegodin een vrouw Eva, zodat zij zich voort kunnen planten en alsnog eeuwig leven.

Genesis 1
Volgens Korpel en de Moor verklaart hun theorie veel passages in de Bijbel, in de apocriefe boeken, in de pseudepigrafische literatuur en ook in de teksten uit Qumran. In het boek bespreken de auteurs de verschillen met de Bijbelse teksten, maar ook de overeenkomsten met het scheppingsverhaal uit Genesis 1.
Aan Trouw vertelt Marjo Korpel dat er zoveel overeenkomsten zijn tussen de kleitabletten en Genesis, dat het 'vrijwel zeker' is dat het om dezelfde Adam gaat. "Het wordt nu wel heel moeilijk om de tekst in Genesis letterlijk te lezen, zoals sommige christenen doen, " geeft Marjo Korpel als reactie.

Kritiek
Niet iedereen is zo uitgesproken als Korpel. Volgens het Reformatorisch Dagblad is oudtestamenticus prof. dr. M.J. Paul wat voorzichtiger met de bevindingen van Korpel en de Moor. Zo beweren de auteurs dat Genesis rond de 13e eeuw voor Christus gebeurd moet zijn, terwijl Genesis volgens Paul veel ouder is. Zijn tweede punt van 'kritiek' is de afhankelijkheid. "Het is lastig om afhankelijkheid tussen verschillende teksten aan te tonen. Je ziet bepaalde overeenkomsten en bepaalde verschillen tussen de Bijbeltekst en de verhalen uit de umwelt. Het is maar waar je dan de nadruk op legt."
Paul zegt hier wel bij dat hij het boek nog niet gelezen heeft, dus dat hij zijn uitspraken doet aan de hand van het persbericht.

Paulus
Veel Godsdienstwetenschappers beweren dat het polytheïsme het oudst is en dat het monotheïsme zich daaruit ontwikkeld heeft. Volgens de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 1, is dat niet waar. Paulus zegt namelijk dat de Bijbelse waarheid veranderd is door de andere volken. Zo'n verandering kan in dit geval ook gebeurd zijn bij de 'mondelinge' overleveringen over de oudste mensen. 


De Nederlandse bewerking van het boek Adam, Eve and the Devil zal eind 2014 uitkomen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Verzegeld met de Heilige Geest

Verzegeld met de Heilige Geest

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Arie van der Veer

Trouwteksten: de mooiste Bijbelteksten voor je trouwkaart

Trouwteksten: de mooiste Bijbelteksten voor je trouwkaart

De Bijbel over liefde en huwelijk

Arianne Ramaker

Biblejournaling: zó beleef je Bijbelteksten creatief

Biblejournaling: zó beleef je Bijbelteksten creatief

Inspiratie voor creatieve stille tijd met God

Arianne Ramaker

Annemarie wordt langzaam blind

‘Ik weet niet goed of mijn ziekte een doornenkroon of een lauwerkrans is’