Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Onderzoek: Religiehaat neemt toe

in Christelijk Nieuws

Religiehaat neemt toe in elke regio, behalve in Noord- en Zuid-Amerika. Dat concludeert het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew.

In 2012 was in een derde van de 198 landen van de wereld sprake van veel religiehaat. Een jaar eerder was dit nog 29 procent, en in 2007 20 procent. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika stijgt de haat het sterkst.
 
Meer dan 76 procent van de totale wereldbevolking leefde in 2012 in een land met een hoog of zeer hoog niveau van godsdienstbeperking. Pew meet de zwaarte hiervan met ‘Government Restrictions Index’ en de ‘Social Hositilities Index’: de mate waarin overheden religieuze uitingen tegenwerken en waarin samenlevingen zich inspannen om religieuze bevolkingsgroepen te benadelen.
 
Overheid
De mate waarin de overheid in religiezaken oplegt, is over het algemeen toegenomen. De grootste stijging van overheidsbeperkingen is in Europa te vinden. Nederland scoort op deze index echter laag: vanuit de overheid bezien, krijgen godsdiensten in Nederland alle ruimte.
 
Samenleving
Nederland scoort hoog op de index van religiehaat vanuit de samenleving. Tussen 2007 en 2012 is de afkeer tegen religie toegenomen.


Bron: Onderzoek Pew, RD

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons