Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Actie Kerkbalans gaat 41e jaar in

in Nieuws

Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage. Met het startschot voor het 41e campagnejaar op 9 januari aanstaande blikken de kerken in dankbaarheid terug.

"In al die veertig jaar dat we met verschillende kerken jaarlijks de actie Kerkbalans uitvoeren, is er eigenlijk nooit één wanklank geweest,"  zegt econoom Emile Duijsens die namens de Rooms-Katholieke Kerk voorzitter van de commissie Kerkbalans is.

Kerkbalans is het resultaat van samenwerking tussen de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De actie kende sinds de start in 1974 jarenlang een stijgende lijn. De gezamenlijke aanpak, en daarmee het efficiënt delen van de kosten voor de campagne, heeft goede resultaten opgeleverd.

Nog steeds is de actie succesvol, al merkt de commissie de laatste jaren dat de opbrengsten  beginnen terug te lopen. Voor 2012 kwam dat neer op een vermindering van gemiddeld zo’n 2,8 procent. Deels wordt dit opgevangen doordat ook de uitgaven van de deelnemende kerken gemiddeld teruglopen. Dit compenseert elkaar echter niet helemaal en daarom doen de deelnemende kerken van actie Kerkbalans ook dit jaar weer een dringend beroep op hun kerkleden om gul te geven.

"Uw gave draagt er onder meer aan bij dat het pastorale werk doorgang kan vinden, dat meer kerkgebouwen in stand kunnen worden gehouden en uiteindelijk dat de christelijke cultuur, normen en waarden hun plek houden in de Nederlandse maatschappij," zegt predikante Leonie Bos tegen de kerkleden. Bos maakt namens de Protestantse Kerk in Nederland  deel uit van de commissie Actie Kerkbalans.

Het geld van Actie Kerkbalans komt niet in een gezamenlijke pot. Elke gever geeft voor zijn eigen kerkgenootschap. Het geld komt geheel ten goede aan de eigen parochie of gemeente waar het gebruikt wordt voor betaling van het pastoraat, onderhoud van het kerkgebouw en andere voorkomende kosten.

Het blijvende succes van de actie Kerkbalans komt ook voort uit het feit dat plaatselijke vrijwilligers op pad gaan om mensen te motiveren om te geven. Daar is de commissie ontzettend dankbaar voor. "Zonder de lokale vrijwilligers had Kerkbalans in die veertig jaar nooit het succes op kunnen leveren waar we nu met elkaar op terugkijken. We hopen ook dit jaar weer op hun optimale inzet," aldus voorzitter Duijsens.

 

Bron: Kerkbalans/IKON

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Tilburgse theologieopleiding stapt over op Engels

Tilburgse theologieopleiding stapt over op Engels

'We wilden een toegankelijke, betaalbare en Engelstalige opleiding theologie'

Tirza van der Graaf

christelijke... 28 juni 2018
Israëlische organisatie beloond voor hulp Palestijnse kinderen

Israëlische organisatie beloond voor hulp Palestijnse kinderen

Dokter: 'Ik zie geen baby uit Gaza, ik zie een kind'

christelijke... 27 juni 2018
Bijbelschool De Wittenberg kan komend jaar door

Bijbelschool De Wittenberg kan komend jaar door

Benodigd bedrag en aanmeldingen zijn binnen

christelijke... 27 juni 2018

Annemarie wordt langzaam blind

‘Ik weet niet goed of mijn ziekte een doornenkroon of een lauwerkrans is’