Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Deelnemers Wereldjongerendagen vragen asiel aan

Asielzoekers lijden in eigen land onder christenvervolging

in Nieuws

Veer­tig deel­ne­mers aan de Wereld­jon­gerenda­gen (WJD), die van 23 tot 28 juli in Rio de Janeiro plaats von­den, hebben asiel aangevraagd in Brazilië. Dat heeft de UNHCR, de vluchtelin­genor­gan­isatie van de Verenigde Naties bek­endge­maakt, meldt het Katholiek Nieuws­blad.

(imported body)

Vol­gens de UNHCR hebben de asiel­zoek­ers uit Pak­istan, DR Congo en Sierra Leone in hun eigen land te lij­den onder chris­ten­ver­vol­ging, oor­log of poli­tieke onder­drukking. Het meren­deel van de jonge pel­grims is opgevan­gen door de katholieke Kerk. In som­mige gevallen verbli­jven de asielaan­vragers nog in het gast­gezin waar ze ten tijde van de WJD logeer­den.
 
Bron: RKNieuws

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Persoonlijke kerstwens bekende christenen

Persoonlijke kerstwens bekende christenen

Adieu 2015 | Terugkijken en vooruitzien

Patriarch roept Syrische christenen op te blijven

Patriarch roept Syrische christenen op te blijven

Duizenden jonge christenen ontvluchtten Syrië en Irak

vluchtelingen
Bisschoppen blij met oordeel over opvang asielzoekers

Bisschoppen blij met oordeel over opvang asielzoekers

'Verdedigen van menselijke waardigheid'

katholieke kerk

Hoor jij in de stilte ook iets anders?

De '90 seconden' van Dominee Baardmans