Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Deelnemers Wereldjongerendagen vragen asiel aan

Asielzoekers lijden in eigen land onder christenvervolging

in Nieuws

Veer­tig deel­ne­mers aan de Wereld­jon­gerenda­gen (WJD), die van 23 tot 28 juli in Rio de Janeiro plaats von­den, hebben asiel aangevraagd in Brazilië. Dat heeft de UNHCR, de vluchtelin­genor­gan­isatie van de Verenigde Naties bek­endge­maakt, meldt het Katholiek Nieuws­blad.

(imported body)

Vol­gens de UNHCR hebben de asiel­zoek­ers uit Pak­istan, DR Congo en Sierra Leone in hun eigen land te lij­den onder chris­ten­ver­vol­ging, oor­log of poli­tieke onder­drukking. Het meren­deel van de jonge pel­grims is opgevan­gen door de katholieke Kerk. In som­mige gevallen verbli­jven de asielaan­vragers nog in het gast­gezin waar ze ten tijde van de WJD logeer­den.
 
Bron: RKNieuws

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Koffiedrinken met een vluchteling

Koffiedrinken met een vluchteling

Vluchtelingen schenken een 'bakkie' op Wereldvluchtelingendag

vluchtelingen 20 juni 2018
'Nacht van de Vluchteling': wandelaars halen veel geld op

'Nacht van de Vluchteling': wandelaars halen veel geld op

Dit heb je dit weekend gemist op tv en radio (week 25)

Bart van Delen

christelijke... 18 juni 2018
Stichting Gave wil actie staatssecretaris

Stichting Gave wil actie staatssecretaris

‘Christelijke vluchtelingen onterecht teruggestuurd’

Tirza van der Graaf

vluchtelingen 13 juni 2018

Zij scheidden 50 jaar geleden en trouwden onlangs opnieuw

‘Oma die met opa trouwt, dat klinkt wel een beetje gek’