Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Kerkgangers roken minder

in Christelijk Nieuws

Kerkgang en roken blijken op elkaar van invloed te zijn. Althans dat blijkt uit een enquête die het Amerikaanse Gallup heeft gehouden onder 350.000 Amerikanen. Mensen die niet naar de kerk gaan, hebben een drie keer zo grote kans dat ze roker zijn vergeleken met mensen die wekelijks naar een kerkdienst gaan.

Van de ondervraagden die zeiden wekelijks naar de kerk te gaan, was er 12 procent die rookt. Bij mensen die zeggen nooit een kerk te bezoeken, stijgt het rokerspercentage naar 30 procent. Ook of men getrouwd is, telt.

Van de onderzochte religies roken mormonen het minst (8 procent), gevolgd door joden (10 procent), katholieken (18 procent), protestanten (20 procent) en moslims (23 procent). Bij degenen die helemaal geen religie aanhangen staat het percentage op 26 procent. Bekend is dat in met name protestantse (evangelische) kerken in de VS er in preken nogal eens op gewezen wordt dat roken ongezond is.

Bron: HetGoedeLeven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons