Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Kerken nog niet multicultureel

'Warme relaties' moeten centraal staan bij kerkplanting

in Nieuws

In Veenendaal wordt dit najaar een symposium over interculturele kerkplanting in de 21e eeuw gehouden. Deze dag is een samenwerking tussen International Church Plants (ICP), de Evangelische Alliantie (EA) en Kerklab (Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming).

(imported body)

De organisaties hebben de handen ineengeslagen omdat ze van mening zijn dat gemeentestichting en de multiculturele samenleving niet langer los gezien kunnen worden. Waar het in bestaande gemeenten vaak lastig is om een thuis te bieden aan mensen uit andere culturen kan daar bij een nieuw te 'planten' kerk vanaf de start op ingezet worden.

Tijdens het symposium krijgen kerkplanters en bestaande gemeenten beter zicht op de kansen en uitdagingen van een interculturele geloofsgemeenschap, aldus Martin de Jong, EA-coördinator missionaire gemeenteopbouw.

Verschillende migratiestromen brachten de afgelopen eeuwen honderdduizenden mensen uit allerlei landen naar Nederland toe, maar echt multiculturele gemeenten zijn er nog weinig. Toch zijn de organisatoren van mening dat hier juist kansen liggen. Over het algemeen hebben internationale en migrantenkerken een sterke missionaire drive. Bovendien blijken zij niet-christenen uit hun cultuur of taalgroep effectiever te bereiken met het Evangelie dan autochtone kerken.

Verder blijkt uit onderzoek dat het ervaren van 'een familiegevoel met gelijkgezinden' voor christenen en zoekers met een andere culturele achtergrond voor een belangrijk deel bepaalt of zij zich in een kerk of christelijke gemeenschap thuis voelen. Warme relaties staan ver boven projecten en taken die de kerk uitvoert.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van migranten is het belangrijk dat elke kerk zich in elk geval bewust is van de 'verkleuring' van de samenleving. Vervolgens kan een gemeente zich afvragen welke veranderingen doorgevoerd moeten worden om ook hen aan te spreken en te verwelkomen.

Op het symposium op 5 oktober geven diverse ervaringsdeskundigen vanuit niet-westers perspectief hun visie op intercultureel kerk-zijn. Verder zijn er diverse workshops.

Bron: EA/HetGoedeLeven

 

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Weer zo'n wonderbaarlijke bekering in een vliegtuig...

Weer zo'n wonderbaarlijke bekering in een vliegtuig...

Blog van Tim van Wijngaarden

TimZingt

BEAM organiseert webinar voor jeugdleiders

BEAM organiseert webinar voor jeugdleiders

Hoe houd je jongeren enthousiast over het geloof?

christelijke... 11 april 2018
IkzoekGod.nl lanceert een e-cursus voor pasbekeerden

IkzoekGod.nl lanceert een e-cursus voor pasbekeerden

Cursus geeft achtergrondinformatie en tips

Zij scheidden 50 jaar geleden en trouwden onlangs opnieuw

‘Oma die met opa trouwt, dat klinkt wel een beetje gek’