Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

EU wil meer doen voor godsdienstvrijheid

Nederland minder actief op gebied van godsdienstvrijheid

in Nieuws

De Europese Unie gaat harder optreden tegen landen die de godsdienstvrijheid schenden. Derdewereldlanden riskeren stopzetting van hulpprogramma's, schrijven de buitenlandministers van EU-landen in een nieuwe richtlijn.

Dagblad Trouw meldt dat slachtoffers van religieuze discriminatie makkelijker hulp moeten kunnen krijgen wanneer ze aankloppen bij EU-delegaties en ambassades van lidstaten. Schendingen van de godsdienstvrijheid zijn volgens de zogeheten Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen 'wijdverbreid'. Ze komen voor "in alle delen van de wereld, inclusief Europa". Ook overheden maken zich er schuldig aan.

Het idee om ontwikkelingshulp in te trekken als het ontvangende land zich misdraagt is niet nieuw. Landen die mensenrechten schenden lopen al langer het risico dat ze hulp mislopen. Begin vorig jaar besloten de buitenlandministers al dat de EU meer moet doen voor onderdrukte religieuze minderheden elders in de wereld. De Europese diplomatieke dienst zou bij ernstige schendingen meteen alarm moeten slaan.

'Nederland te laks'
Ook het eerste kabinet-Rutte riep het propageren van godsdienstvrijheid uit tot speerpunt. De huidige buitenlandminister Timmermans focust minder op religie; hij beschouwt het als een onderdeel van het totale pakket aan mensenrechten. De 'inclusieve benadering' komt hem al enige maanden op kritiek te staan van partijen als de ChristenUnie en de SGP. Zij vinden dat Nederland 'te laks is' ten opzichte van de godsdienstvrijheid.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

5 tips voor christenen tijdens ramadan

5 tips voor christenen tijdens ramadan

Wat kunnen christenen voor moslims betekenen?

islam en... 18 mei 2018
Nieuwe online cursus over religie en geweld

Nieuwe online cursus over religie en geweld

Wat is de relatie tussen geloof en geweld?

religie 9 mei 2018
IJslandse kerk noemt anti-besnijdeniswet ‘Jodenvervolging’

IJslandse kerk noemt anti-besnijdeniswet ‘Jodenvervolging’

‘Weer terug in 1933’

katholieke kerk 19 april 2018

Zij scheidden 50 jaar geleden en trouwden onlangs opnieuw

‘Oma die met opa trouwt, dat klinkt wel een beetje gek’