Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

,,Christen-Iraniërs niet zomaar uitzetten''

Raad van State tikt Staatssecretaris Teeven op de vingers om uitzetbeleid Iraanse christenen

in Nieuws

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie mag van vreemdelingen geen terughoudendheid vragen bij het belijden van hun geloof in het land van herkomst. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van afgelopen vrijdag (30 november 2012).

In 2010 en 2011 weigerde de staatssecretaris op grond van het Nederlandse vreemdelingenbeleid om aan twee Iraanse christenen een asielvergunning te verlenen. Aan dat beleid ligt ten grondslag dat christenen in Iran hun geloof kunnen belijden, zolang zij 'binnen bepaalde grenzen opereren, een laag profiel aanhouden en niet wegens andere problemen de negatieve aandacht op zich vestigen'.

Terughoudend
De Raad van State heeft zich in de uitspraken gebaseerd op het arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg van 5 september 2012 over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn. In die richtlijn zijn voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen opgenomen voor bescherming van vluchtelingen. Uit het arrest van het Hof volgt dat 'van een vreemdeling niet mag worden verlangd dat hij zich, om vervolging te voorkomen, terughoudend zal opstellen bij de uitoefening van zijn godsdienst in het land van herkomst'. 

 

Zie ook artikel in Trouw

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

'Aanpak christenvervolging in Nederland moet hoogste prioriteit krijgen'

'Aanpak christenvervolging in Nederland moet hoogste prioriteit krijgen'

ChristenUnie en SGP willen Kamervragen stellen aan minister Blok

Sjoerd Wielenga

politiek en...
Koenders: zorgen om zaak Ahok

Koenders: zorgen om zaak Ahok

Minister beantwoordt Kamervragen van CU-Kamerlid Joël Voordewind

CU pleit voor keiharde maatregelen in Egypte

CU pleit voor keiharde maatregelen in Egypte

ChristenUnie wil detectiepoortjes en verbod op leerboeken

christenvervolgi...

Hoor jij in de stilte ook iets anders?

De '90 seconden' van Dominee Baardmans