Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

,,Christen-Iraniërs niet zomaar uitzetten''

Raad van State tikt Staatssecretaris Teeven op de vingers om uitzetbeleid Iraanse christenen

in Nieuws

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie mag van vreemdelingen geen terughoudendheid vragen bij het belijden van hun geloof in het land van herkomst. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van afgelopen vrijdag (30 november 2012).

In 2010 en 2011 weigerde de staatssecretaris op grond van het Nederlandse vreemdelingenbeleid om aan twee Iraanse christenen een asielvergunning te verlenen. Aan dat beleid ligt ten grondslag dat christenen in Iran hun geloof kunnen belijden, zolang zij 'binnen bepaalde grenzen opereren, een laag profiel aanhouden en niet wegens andere problemen de negatieve aandacht op zich vestigen'.

Terughoudend
De Raad van State heeft zich in de uitspraken gebaseerd op het arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg van 5 september 2012 over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn. In die richtlijn zijn voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen opgenomen voor bescherming van vluchtelingen. Uit het arrest van het Hof volgt dat 'van een vreemdeling niet mag worden verlangd dat hij zich, om vervolging te voorkomen, terughoudend zal opstellen bij de uitoefening van zijn godsdienst in het land van herkomst'. 

 

Zie ook artikel in Trouw

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons

Lees ook

Dries van Agt over 'Drie van Breda' in 'Recht van Spreken'

Dries van Agt over 'Drie van Breda' in 'Recht van Spreken'

Vrijdag, 20.30 uur, NPO 2

13 juli 2018
ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen: 'God heeft oog voor de buitenstaander'

ChristenUnie-wethouder Maarten van Ooijen: 'God heeft oog voor de buitenstaander'

Jongste lid Utrechts college vertelt over zijn drijfveren

Bart van Delen

Ierland stemt voor verruiming abortuswet

Ierland stemt voor verruiming abortuswet

Abortus nu tot 12 weken toegestaan

28 mei 2018

Annemarie wordt langzaam blind

‘Ik weet niet goed of mijn ziekte een doornenkroon of een lauwerkrans is’