Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--arrow-down Icon--chevron-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop Icon--girl Icon--boy Icon--cross

Bijbelstudie: Arend in de Bijbel

Geen andere vogel wordt zo vaak genoemd

in Geloven

De arend is een geweldig scheppingswonder van God. Met recht wordt hij de meest majestueuze van alle vogels genoemd. In de Bijbel komt de arend maar liefst 38 keer voor. Geen andere vogel wordt zo vaak genoemd. In de arend leren we veel over God en over onszelf.

Het kleine arendje komt hoog in de bergen uit het ei. In het begin stopt moederarend het voedsel rechtstreeks in z’n open bekje. Dan komt de dag dat moederarend wel over het nest vliegt, maar geen voedsel meer bij zich heeft. De jonge arend, die er florissant uitzag, wordt magerder. Eerst was hij te vet om te vliegen, maar zijn lichaam wordt nu steeds lichter. Heel af en toe krijgt hij nog iets te eten, maar hij wil veel meer. 

Dan vliegt een van de ouderarenden met een lekkere prooi rakelings langs het nest. En later nog eens. En soms zelfs tegen het nest. Het jong verliest zijn evenwicht, valt uit het nest en dreigt te pletter te vallen. Dan duikt moederarend pijlsnel onder het jong om het op te vangen op haar vleugels.

God zorgt voor ons

Ook in ons leven komen er momenten dat we ons veilige nest moeten verlaten. Dat vinden we niet altijd prettig. De jonge arend was uitgehongerd en moest voedsel hebben om te overleven. Het jong moest zelf gaan vliegen, maar de moederarend bleef in de buurt. Zo wil en zal God ook voor ons zorgen. In Exodus 19:4 lezen we de mooie woorden dat de Here het volk Israël op arendsvleugelen heeft gedragen. In het beeld van de arend zien we Hemzelf. Zie ook Deuteronomium 32:11 en 12.

Arenden die in vrijheid leven, zijn de meest schone vogels, maar in gevangenschap worden ze smerig. God wil dat ons leven ook zo zal zijn. Hij wil ons leven heiligen en reinigen, zodat we het beeld van Zijn Zoon gaan vertonen. Wanneer christenen gebonden zijn aan de wereld, raken ze besmet en vuil.

Zweven op de wind

De arend is een slimme vogel. Hij vliegt niet met zijn vleugels, maar laat zich zweven op de wind en maakt zo optimaal gebruik van de windstromen. In de Bijbel is de wind wel vaker een beeld van de Heilige Geest. Zo wil de Heilige Geest in ons werken en ons steeds dichter bij de Here Jezus brengen. 
Wanneer arenden ziek worden, zoeken ze een plekje waar ze zo veel mogelijk in de zon kunnen zitten. Door de warme zonnestralen knappen ze vaak weer op. Is dit zonlicht geen mooi beeld van de Here Jezus, Die het licht van de wereld is?

Heel bijzonder is het dubbele stel oogleden van de arend. Hij kan daardoor recht tegen de zon invliegen. Dat doet hij wanneer hij achtervolgd wordt door een vijand. Als wij vervolgd worden, mogen we naar de Zoon van God kijken. Zijn licht verblindt de vijand.

Tekst: Dirk van Genderen

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons